ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οχι απλώς απαραίτητη, επιτακτική η «βάση του δέκα»!

οχι-απλώς-απαραίτητη-επιτακτική-η-βά-850905

Του Γιώργου Μαντάνη, Καθηγητή Παν/μίου Θεσσαλίας, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου

Στη χώρα μας, δυστυχώς, ο τομέας της εκπαίδευσης έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη ποιοτική υποβάθμιση, ιδίως τα τελευταία χρόνια και τις πιο πολλές, αλλόκοτες «αλλαγές» και «μεταρρυθμίσεις». Φέτος «πιάσαμε πάτο». Μια ματιά στους εισακτέους των ΑΕΙ των 4.000 μορίων και θα πειστεί ο οποιοσδήποτε…

Δεν είναι δυνατόν το 80% των αποφοίτων Λυκείου να εισάγεται στα ΑΕΙ, δηλ. στην κορυφή της εκπαιδευτικής πυραμίδας. Δεν ευσταθεί αυτό. Δεν έχει καμία λογική. Δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη!

Περισσότερο από το 40% των αποφοίτων Λυκείου εισέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να γνωρίζει επαρκώς βασικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας, χωρίς βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, και χημείας. Αυτό το γεγονός είναι αδιανόητο για σχολές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Ένα απλό παράδειγμα: Το Faculty of Wood Sciences (Σχολή Επιστημών Ξύλου, Παν/μιο Sopron, Ουγγαρία), http://www.uniwest.hu/index.php/2370/ ?&L=4 το 2018, δέχτηκε μόνο το 60% των εισακτέων που έκαναν δήλωση.

Απλά διότι οι υπόλοιποι δεν είχαν το απαιτούμενο προσόν (ήτοι, >14.000 μόρια), ή είχαν χαμηλή βαθμολογία σε βασικά μαθήματα (Μαθηματικά και Βιολογία). Δεν πληρώθηκαν δηλαδή όλες οι θέσεις εισακτέων στη σχολή. Είναι προσβλητικό για τη χώρα, απόφοιτοι Λυκείου με 4.000 και με 3.000 μόρια να εισέρχονται σε τμήματα Πανεπιστημίων για να σπουδάσουν. Δεν ευσταθεί! Ανώτατη εκπαίδευση, το έτος 2020, δεν νοείται έτσι, δεν υπάρχει σε καμιά χώρα.

Είναι δυνατόν ο απόφοιτος των 8.000 μορίων σε τμήματα ελληνικής Φιλολογίας, Μαθηματικών ή Φυσικής να γίνει καλός εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας; Με τόσο τεράστια έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων; Ο μετριότατος μαθητής Λυκείου θα γίνει ξαφνικά στο πανεπιστήμιο πολύ καλός; Θα καλυφτούν τα κενά του ως διά μαγείας;

Το εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζονταν παλιά, όταν υπήρχαν για τους μαθητές συνεχείς εξετάσεις στο τέλος του δημοτικού σχολείου, στη γ’ τάξη του γυμνασίου και στο λύκειο ήταν το καλύτερο σύστημα που έχει γνωρίσει η χώρα, και μακράν το πιο αποτελεσματικό.

Τότε, μόνο το 20% έως 25% των αποφοίτων Λυκείου εισάγονταν στα ελληνικά ΑΕΙ.

Τέλος, να γραφεί και κάτι για τη «βάση του δέκα», για να λείπουν τα διάφορα «παραμύθια» που ακούγονται: Η «βάση του 10» υπήρξε μακράν το καλύτερο εκπαιδευτικό μέτρο που εφαρμόστηκε ποτέ στα ΑΕΙ. Κακώς καταργήθηκε.

Εμείς που τα βιώνουμε αυτά εδώ και χρόνια, που «ζούμε μέσα στα ιδρύματα», διαπιστώσαμε διά ζώσης ότι πράγματι την περίοδο 2006- 2010, το μέτρο της «βάσης του 10» λειτούργησε ΠΟΛΥ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ στο τότε ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο τότε τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου.

Είχαμε την ευκαιρία να βιώσουμε για λίγο τη μερική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είχαμε λιγότερα παιδιά (εισακτέοι: 30-45 φοιτητές) μεν, αλλά φοιτητές πολύ υψηλότερου μαθησιακού επιπέδου, παιδιά-φοιτητές με όρεξη για να σπουδάσουν.

Σήμερα, το 2020, όχι απλώς είναι απαραίτητη, είναι απολύτως επιτακτική η «βάση του δέκα».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου