ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ανακοινωση-προκηρυξησ-πληρωσησ-θεση-362189

Στο αριθ. 2323/01.10.2021 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:
– Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Χωροκατασκευές».
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών: Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια 67100 Ξάνθη, τηλ. 2541079032. 

Κομοτηνή 07/10/2021
Ο Πρύτανης
Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου