Η διαδικασία των εκλογών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τελευταία ενημέρωση: 2012-01-05, 14:16:10
Η διαδικασία των εκλογών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η προκήρυξη των εκλογών για το πρώτο συμβούλιο διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του τοπικού Ιδρύματος. Οι εκλογές, όπως δημοσίευσε αποκλειστικά χθες ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ θα διεξαχθούν στις 31 Ιανουαρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012, και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και δήλωση αποδοχής ή μη ανάρτησής του σε ειδική θέση της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εκλογών που δόθηκαν στη δημοσιότητα υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας. Για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας την ευθύνη έχει η οργανωτική επιτροπή, ενώ επειδή οι εκλογές θα διεξαχθούν σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα, η οργανωτική επιτροπή θα εκτελεί χρέη κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, με τη συνεπικουρία πρόσθετων μελών.

Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της οικείας τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Όταν παρέλθει ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της. Ακολούθως οι πόρτες κλείνουν, αποσφραγίζονται και ανοίγουν οι κάλπες, αριθμούνται και αποσφραγίζονται οι φάκελοι. Στη συνέχεια, καταμετρώνται τα ψηφοδέλτια, αριθμούνται ενιαία με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ελέγχεται η εγκυρότητά τους και μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και β) ο υποψήφιος ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την εκλογή αυτή, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Μετά το πέρας της καταμέτρησης και διαλογής των ψήφων, η κεντρική εφορευτική επιτροπή υπογράφει το πρακτικό εκλογής, μονογράφει τους εκλογικούς καταλόγους και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο Ίδρυμα.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
8
=