24.192 φωτοβολταϊκά πάνελ στη Ν. Αγχίαλο

Τελευταία ενημέρωση: 2019-11-14, 14:46:50
24.192 φωτοβολταϊκά πάνελ στη Ν. Αγχίαλο

Παρατηρήσεις από μειοψηφίες και ΤΕΕ για την αποτύπωση δύο λιμνών, που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Στη Ν. Αγχίαλο και συγκεκριμένα στη θέση Μεγάλη Βελανιδιά πρόκειται να εγκατασταθεί το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Μαγνησία κι ένα από τα μεγαλύτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Πρόκειται για φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 7,983MW, το οποίο θα δημιουργήσει η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 24.000 πάνελ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 7,983MW, στη θέση Μεγάλη Βελανιδιά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα απέχει 1,3 χλμ. περίπου από τους οικισμούς Βελανιδιά και Χρυσή Ακτή Παναγιάς και 14.000 μ. περίπου από το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura. Η εγκατάστασή του θα γίνει σε μισθωμένη αγροτική έκταση 803.163,80 τ.μ., εκτός ορίων οικισμού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις ή εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.

Η παραγωγή ενέργειας θα γίνει με τη χρήση συνολικά 24.192 φωτοβολταϊκών πλαισίων (panel) ονομαστικής μέγιστης ισχύος 330 Wp πολυκρυσταλλικής τεχνολογίας. Τα πλαίσια θα εδράζονται πάνω σε βάσεις σταθερής κλίσης 25ο ενώ η αντιστροφή της συνεχούς ισχύος θα γίνεται με τη βοήθεια κεντρικών αντιστροφέων.

Η διάρκεια δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου υπολογίζεται σε 6 - 8 μήνες περίπου.

Με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι μικρής έκτασης, ενώ και στο φυσικό περιβάλλον θεωρούνται αμελητέες.

Ωστόσο όπως επισημάνθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, στη ΜΠΕ δεν αποτυπώνονται, όπως παρατήρησαν τα τρία μέλη της μειοψηφίας, Βιολέττα Μήτρου, Φωτεινή Κοκκινάκη και Αννα Μαρία Παπαδημητρίου δύο μικρές λίμνες (σουβάλες), που ζήτησαν να επανέλθει η μελέτη ολοκληρωμένη.

Το ίδιο αποτυπώνεται και στη γνωμοδότηση του ΤΕΕ Μαγνησίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποτυπωθούν στο τοπογραφικό διάγραμμα και να αξιολογηθεί η ύπαρξη δύο λιμνών (σουβάλες) οι οποίες υφίστανται στην περιοχή. «Οι συγκεκριμένες λίμνες μεταβάλλονται περιοδικά ως προς την ποσότητα των υδάτων, αλλά και ως προς το μέγεθός τους. Η νότια σουβάλα εμφανίζεται διαχρονικά και αδιάλειπτα από το1945 έως και σήμερα σε αντίθεση με τη βόρεια σουβάλα. Θα πρέπει να υπάρξει μνεία για την ορνιθοπανίδα, αφού με βάση μαρτυρίες φιλοξενούσαν ενδημικά και αποδημητικά πτηνά», αναφέρει το ΤΕΕ.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ η μελέτη θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα τεχνικά τα οποία θα αιτιολογούν ότι δεν θα διαταραχθεί το υφιστάμενο υδρολογικό δίκτυο της περιοχής, με τοπογραφικό διάγραμμα πριν και μετά την εφαρμογή των φωτοβολταϊκών και ειδικότερα για να μεταβληθεί το ανάγλυφο, με την καταγραφή των στοιχείων του οικοσυστήματος, με την ανάλυση και επιβολή κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου μέτρων προστασίας του οικοσύστηματος και με την ανάλυση του υδρογραφικού και υδρολογικού δικτύου και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν σε αυτό από πιθανές επιμολύνσεις ή όχι από την ύπαρξη του έργου.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
4
=