Εισφορές «φωτιά» για διαχειριστές- εταίρους εταιρειών από 1ης Ιουνίου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-05-07, 16:04:02
Εισφορές «φωτιά» για διαχειριστές- εταίρους εταιρειών από 1ης Ιουνίου

Δύο τύπων εισφορών θα πληρώνουν από 1ης Ιουνίου οι εταίροι Ομόρρυθμων Εταιρειών, Ετερόρρυθμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές των εταιρειών αυτών εφόσον λαμβάνουν αμοιβές διαχείρισης.

Οι εταίροι που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ 34% εισφορές επί της αμοιβής τους επιπλέον του 26,9% που κατέβαλαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 1η Μαΐου 2018 επί των κερδών τους.

Αυτό συμβαίνει καθώς προστέθηκαν στις εισφορές και επικουρικές εισφορές ύψους 7% στο πρώην ΙΚΑ.

Με άλλα λόγια, τα μέλη των Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές των εταιρειών αυτών θα καταβάλλουν δύο τύπους εισφορών, ανάλογα με το εισόδημα που αποκτούν σε σχέση με την "ιδιότητα" την οποία έχουν μέσα στην εταιρεία.

Η νέα επιβολή εισφορών στο πρώην ΙΚΑ προκαλεί διάχυτες αντιδράσεις. Οικονομολόγοι λογιστές χαρακτηρίζουν ευθέως ως αυθαιρεσία την ερμηνευτική απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου.

 «Δεν προκύπτει πουθενά από το Νόμο 4387/16 η υποχρέωση καταβολής εισφορών στο πρώην ΙΚΑ. Οι διαχειριστές των επίμαχων εταιρειών που λαμβάνουν αμοιβή θα είναι υπάλληλοι του εαυτού τους;», διερωτάται χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Αλέκος Κεχαγιάς.

Επισημαίνεται ότι η νέα αυτή εισφορά δεν επιβάλλεται στους διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) στις οποίες ο εταίρος δεν έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, ενώ ο διαχειριστής θα συνεχίζει να πληρώνει τις εισφορές όπως συνέβαινε και πέρυσι.

Ωστόσο, εισφορές 26,9% επί των αποδοχών τους θα καταβάλλουν οι εταίροι ΙΚΕ που έχουν οριστεί και διαχειριστές τους, τα τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι διαχειριστές τους, αλλά και οι μοναδικοί εταίροι μονοπρόσωπων ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές τους. 

Αναλυτικά από 1ης Ιουνίου θα ισχύουν οι εξής εισφορές:

-Εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε και Ε.Π.Ε θα πληρώνουν εισφορές 26,9% επί του μερίσματός τους

-Εταίροι ΟΕ, Ε.Ε, ΕΠΕ που είναι ταυτόχρονα διαχειριστές τους χωρίς να αμείβονται (για τη διαχείριση) θα πληρώνουν εισφορές 26,9% επί τους μερίσματός τους.

-Διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε, ΕΠΕ επ’ αμοιβή θα πληρώνουν εισφορές 34% επί της καθαρής αμοιβής τους.

-Τρίτα πρόσωπα που είναι διαχειριστές Ο.Ε, Ε.Ε,ΕΠΕ – επ’ αμοιβή, θα πληρώνουν εισφορές 34% επί της καθαρής αμοιβής τους.

-Οι εταίροι ΙΚΕ δεν υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές 26,9% επί του μερίσματός τους.

-Εταίρος ΙΚΕ που έχει οριστεί και διαχειριστής της θα καταβάλει εισφορές 26,9% επί της αμοιβής τους.

-Τρίτο πρόσωπο που είναι διαχειριστής σε ΙΚΕ θα καταβάλει εισφορές 26,9% επί της αμοιβής του.

-Μοναδικοί εταίροι μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ θα πληρώνουν 26,9% επί τους εισοδήματός τους (μέρισμα) ως εταίρων και Εισφορές 26,9% επί του εισοδήματός τους (αμοιβή) ως διαχειριστών.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
9
=