Ποδηλάτες ψάχνουν... ποδηλατοδρόμους

Τελευταία ενημέρωση: 2016-11-05, 16:13:27
Το συνέδριο διοργανώνει το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του τμήματος οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και περιλαμβάνει 14 θεματικές ενότητες
Ποδηλάτες ψάχνουν... ποδηλατοδρόμους

Έλλειμμα σε υποδομές βιώσιμης κινητικότητας, όπως πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμια και ράμπες στο Βόλο, καταγράφει – μέσα από τα μάτια δημοτών της πόλης - έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι πολίτες ζητούν περισσότερα έργα βιώσιμης κινητικότητας, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ποσά 16,3 ευρώ κατά μέσο όρο κατά κεφαλή για ποδηλατοδρόμους και 15,9 ευρώ κατά μέσο όρο κατά κεφαλή για πεζοδρόμους, την ίδια όμως ώρα δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς εκπροσώπους τους – σε ποσοστό 71,2% - ότι θα καταφέρουν να μετουσιώσουν σε έργα το δημοτικό χρήμα. Η έρευνα αφορά στοιχεία του 2013 και παρουσιάστηκε χθες στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που ολοκληρώνεται σήμερα στο αμφιθέατρο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Οδοποιίας του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διευθυντή τον καθηγητή, Νίκο Ηλιού. Αποτελεί διπλωματική εργασία του αποφοίτου πολιτικών μηχανικών Αναστάσιου Σιάπου, την οποία επέβλεψαν ο διδάκτωρ πολιτικών μηχανικών, Θάνος Γαλάνης και ο καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Γιώργος Μποτζώρης.

Η έρευνα – που παρουσιάστηκε χθες από τον κ. Θάνο Γαλάνη - έγινε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε δείγμα 605 πολιτών, που κλήθηκαν να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας έως 35 ετών (το 39% κάτω από 25 ετών και το 24% μεταξύ 26 και 35 ετών), εκ των οποίων το 56,7% άνδρες και το 43,3% γυναίκες. Φοιτητές - μαθητές ήταν το 25%, άνεργοι το 23%, ιδιωτικοί υπάλληλοι το 20,2%, ενώ στην πλειοψηφία τους, το 44,5% πρόκειται για αποφοίτους λυκείου και σε ποσοστό 34% για αποφοίτους πανεπιστημίου. Το δείγμα των ερωτηθέντων εμφανίζεται ότι χαμηλά καθαρά εισοδήματα, κάτω από 5.000 ευρώ καθαρά για προσωπικές ανάγκες το χρόνο σε ποσοστό 49,6% και μεταξύ 5.000 - 10.000 ευρώ το 25%. Σε ποσοστό 76% διαθέτουν ΙΧΕ αυτοκίνητο και σε ποσοστό 63% διαθέτουν ποδήλατο.

Όπως προκύπτει μέσα από την έρευνα, το 90% των πολιτών χρησιμοποιούσε σχεδόν ποτέ ή σπάνια το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που υπήρχε το 2013 και πλέον έχει ξηλωθεί. Μάλιστα το 79% των ερωτηθέντων έκρινε ότι είναι αναγκαία η βελτίωση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων και πάνω από το 60% δήλωναν υπέρ της επέκτασης των ποδηλατοδρόμων. Μάλιστα ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35,1% δήλωνε ότι θα διέθετε από 11 έως 20 ευρώ το χρόνο προκειμένου να βελτιωθεί και να επεκταθεί το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων.

Σχεδόν το 74% των πολιτών ζητούν βελτίωση των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και γενικότερα των υποδομών που χρησιμοποιούν οι πεζοί. Η βελτίωση αφορά σε ποσοστό 73,4% στο κέντρο, κατά 17,2% σε συλλεκτήριες οδούς και κατά 9,4% σε τοπικές οδούς. Μάλιστα οι πολίτες είναι διατεθειμένοι σε ποσοστό 26,5% να πληρώσουν το χρόνο από 11 έως 20 ευρώ για βελτίωση των υποδομών και σε ποσοστό 26,9% ποσά από 21 έως και 30 ευρώ.

Ωστόσο, όταν έρχεται το ερώτημα κατά πόσο εμπιστεύονται τους κρατικούς λειτουργούς ότι θα καταφέρουν να φέρουν εις πέρας έργα βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη, καταδεικνύεται ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι χαμηλό σε ποσοστό 71,2%, μέτριο σε ποσοστό 13,4% και υψηλό σε ποσοστό 15,4%.

 Νίκος Απέργης: «Πρέπει να στραφούμε επειγόντως στις ΑΠΕ, ώστε όχι μόνο γλιτώσουμε έξοδα, αλλά για να βελτιώσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε»

Αναγκαιότητα οι ΑΠΕ

Στο ίδιο συνέδριο, τονίστηκε η ανάγκη της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση όχι μόνο της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και της φτώχειας που πλήττει τους ίδιους τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νίκο Απέργη, «αν μπορούσαμε να αλλάξουμε το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας υπέρ των ΑΠΕ θα υπήρχαν περισσότερα οφέλη στην οικονομία και φυσικά καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος».

Πέρα από την εύκολη προσβασιμότητα σε ηλεκτρισμό, οι ΑΠΕ, μειώνουν τις εκπομπές ρύπων, βελτιώνουν την απασχόληση, την υγεία (άρα υπάρχουν λιγότερα έξοδα υγείας από τους δημόσιους προϋπολογισμούς που μπορούν να διατεθούν για άλλες πιο αναγκαίες χρήσεις). «Πρέπει να στραφούμε επειγόντως στις ΑΠΕ ώστε όχι μόνο γλιτώσουμε έξοδα αλλά για να βελτιώσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε», υποστήριξε ο κ. Απέργης.

Όπως τόνισε ο ίδιος παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, δυστυχώς κυριαρχούν ακόμη οι παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Ειδικά στην Ελλάδα, οι όποιες προσπάθειες έγιναν με στρεβλό τρόπο, ανέφερε ο καθηγητής. «Αντί σήμερα τα νησιά μας να είναι ανεξάρτητα από παραδοσιακές πηγές ενέργειας, η χώρας μας συνεχίζει εισαγωγές όπως το πετρέλαιο που κοστίζουν εκατομμύρια ή δις ευρώ, χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν για άλλες χρήσεις που λόγω κρίσης έχουμε περισσότερη ανάγκη», υποστήριξε τονίζοντας ότι χρειάζεται εθνική στρατηγική.  

 Θάνος Γαλάνης: «Οι πολίτες ζητούν περισσότερα έργα βιώσιμης κινητικότητας, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ποσά 16,3 ευρώ κατά μέσο όρο κατά κεφαλή για ποδηλατόδρομους και 15,9 ευρώ κατά μέσο όρο κατά κεφαλή για πεζόδρομους»

Στην 24η θέση η Ελλάδα σε περιβαλλοντική αποδοτικότητα

Στο συνέδριο παρουσιάζεται έρευνα του καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Γεώργιου Χάλκου και της συνεργάτιδάς του Αργυρώς Ζησιάδου, απόφοιτης τμήματος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον δείκτη περιβαλλοντικής αποδοτικότητας ανά χώρα, σε σύνολο 178 χωρών.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση βάσει του δείκτη του 2014 και στην 24η θέση βάσει του δείκτη του 2016, κάτι που δείχνει ότι η χώρα επιτυγχάνει τους περιβαλλοντικούς στόχους της. «Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι το πιο υγιές», διευκρίνισε ο κ. Χάλκος.

 Αργυρώ Ζησιάδου: «Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά το δείκτη περιβαλλοντικής αποδοτικότητας, προστατεύουμε δηλαδή το περιβάλλον, υπάρχει  προσβασιμότητα 100% σε ρεύμα, σε καθαρό πόσιμο νερό. Είμαστε σε καλά επίπεδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες»

Το συνέδριο

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του τμήματος οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετέχουν 69 ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς, 110 συμμετέχοντες, περιλαμβάνει 14 θεματικές ενότητες και στόχος είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας που διέπει το περιβάλλον. Οι σημερινές εργασίες ξεκινούν στις 9 το πρωί.

Γιώργος Χάλκος: «Η χώρα μας επιτυγχάνει τους περιβαλλοντικούς στόχους της, αλλά δεν σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι το πιο υγιές που θα μπορούσε να είναι»

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
5
=