ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Τι θα πληρώσουμε σε πρόστιμα με τον νέο νόμο αυθαιρέτων

Τελευταία ενημέρωση: 2017-06-19, 11:01:50
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Τι θα πληρώσουμε σε πρόστιμα με τον νέο νόμο αυθαιρέτων

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου, Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Ήδη, με την ανακοίνωση των νέων μειωμένων προστίμων για τα αυθαίρετα οι πολίτες έχουν σταματήσει κάθε διαδικασία δήλωσης αυθαιρέτων κατασκευών και έχουν πιάσει μαζί με τους μηχανικούς μολύβι και χαρτί για να υπολογίσουν τα νέα πρόστιμα και να γλιτώσουν χρήματα.

Ποιές μικροπαραβάσεις συγχωρούνται και δεν απαιτούν νομιμοποίηση

Δεν συνιστούν αυθαιρεσίες και δεν απαιτούν αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας ή διόρθωση συμβολαίων κατ’ εξαίρεση:

ί. Υπερβάσεις έως 2% στις περιμετρικές διαστάσεις του κτηρίου από τις αναγραφόμενες στην οικοδομική άδεια ή την άδεια δόμησης, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα - επενδύσεις),

ίί. Αποκλίσεις επί εμβαδομετρήσεων οικοπέδων που έχουν συμπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει:

α. ποσοστού ±5%, για οικόπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού

β. ποσοστού ±10%, για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Σε ποιες παραβάσεις πληρώνουμε 250 ευρώ

 • Αυθαίρετες κατασκευές σε κτήριο με αποκλειστική χρήση κατοικία που υφίστανται προ του έτους 1975 (ολοκλήρωση προ της 9.6.1975) Στις περιπτώσεις που έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία.
 • Αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια (μέχρι προυπολογισμού μέχρι 15.000 ευρώ
 • Αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτηρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
 • Διαφορετική διαμερισμάτωση ανά όροφο.
 • Χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε άλλο σημείο από αυτό που προβλέπει η οικοδομική άδεια
 • Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, βρύσεςκαι άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
 • Μείωση του ποσοστού 20% της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου.
 • Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
 • Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφανείας τους έως 20%.
 • Αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα) και μετατόπιση αυτών.
 • Κατασκευή πέργολας (χωρίς να έχει μόνιμα στοιχεία στην οροφή π.χ. πάνελ κεραμίδια κλπ).
 • Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.
 • Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές καθώς και δεξαμενές νερού.
 • Οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις.
 • Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο.
 • Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο για κατοικίες και 2.00 μέτρα για βιομηχανίες, ειδικά κτήρια.
 • Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο.
 • Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.
 • Υπέρβαση ύψους αποθηκώναποκλειστικά των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.
 • Αλλαγή θέσης κτηρίου του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτηρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.
 • Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτηρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 5%
 • Παραβάσεις του Κτηριοδομικού Κανονισμού (π.χ. διαστάσεις σκάλας, στηθαία , αεραγωγοί κλπ).
 • Πρόχειρες, προσωρινές κατασκευές από πανί, νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτοστέγαση ή την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.
 • Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ ( π.χ. κοτέτσια , αποθήκες κλπ) και μεγίστου ύψους 2,50 μ. που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών της 20.01.2016, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ

Εν συντομία, ο τύπος υπολογισμού είναι:

τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων

 • Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται προ της 01.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1983 έως 01.1.1993, καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1993 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Το πρόστιμο για εξώστες, πατάρια, σοφίτες κ.ά. που δεν αποτελούν αυτοτελείς χώρους υπολογίζεται με μειωτικό συντελεστή 70% (στον προηγούμενο νόμο ήταν 50%).

Παραδείγματα υπολογισμού παλιών και νέων προστίμων

1ο Παράδειγμα υπολογισμού

Στοιχεία ακινήτου: Εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία, υπέρβαση δόμησης 50 τ.μ., μικρότερο του 50% της επιτρεπόμενης δόμησης , χωρίς άλλες υπερβάσεις. Χρόνος κατασκευής 2007, Τ.Ζ. 1300 (παλιά) /1100 (νέα)
παλαιό πρόστιμο (με ν. 4178/13) = 3.900 €
νέο πρόστιμο = 3.300 €

2ο Παράδειγμα υπολογισμού

Στοιχεία ακινήτου: Εντός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία, υπέρβαση δόμησης 100 τ.μ., χωρίς άλλες υπερβάσεις. χρόνος κατασκευής 1990, Τ.Ζ. 1150 (παλία) /1000 (νέα)

παλαιό πρόστιμο (με ν. 4178/13) = 5.520 €

νέο πρόστιμο = 3.600 €

3ο Παράδειγμα υπολογισμού

Στοιχεία ακινήτου: Εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία, υπέρβαση δόμησης 100 τ.μ., χωρίς άλλες υπερβάσεις. χρόνος κατασκευής 2002, Τ.Ζ. 450 (παλία) /450 (νέα)

παλαιό πρόστιμο (με ν. 4178/13) = 9.180 €

νέο πρόστιμο = 5.265 €

4ο Παράδειγμα υπολογισμού
Στοιχεία ακινήτου: Εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία, υπέρβαση δόμησης 80 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2010, Τ.Ζ. 600/600
παλαιό πρόστιμο= 9.792 €
νέο πρόστιμο= 5.616 €

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
2
=