ΥΓΕΙΑ

Α’ Χειρουργική Κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Πρωτοποριακός εμβολισμός της σπληνικής αρτηρίας προεγχειρητικά σε ασθενή

α-χειρουργική-κλινική-ιασω-θεσσαλία-782626

Η εφαρμογή της καινοτομίας στην Ιατρική τέχνη και η συνεργασία έμπειρων και εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων, επιτρέπει τη διενέργεια αξιόλογων και σημαντικών ιατρικών επιτευγμάτων στη Θεσσαλία και γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο.

Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πρωτοποριακή λαπαροσκοπική επέμβαση, από την Α´ Χειρουργική Κλινική, με επικεφαλής Χειρουργό τον Διευθυντή κ. Ευάγγελο Καναβό, σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου κ. Νικόλαο Μαγκούτη και τον Ειδικό Επεμβατικό Ακτινολόγο Καθ. κ. Χρήστο Ρούντα.

Ασθενής 70 ετών, θήλυ, υπό θεραπεία από τον αιματολόγο Δρ. Γεώργιο Καραμαρία, με αιματολογικό υποκείμενο νόσημα που προκάλεσε υπερμεγέθη αύξηση των διαστάσεων του σπληνός, με ρήξη στον υποδιαφραγματικό χώρο, υπεβλήθη σε ελάχιστα επεμβατική αφαίρεση του οργάνου (επιμήκης άξονας σπληνός περί τα είκοσι οκτώ εκατοστά και βάρος περί τα τρία κιλά).

Για τον περιορισμό της διεγχειρητικής αιμορραγίας πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επεμβατικής Αγγειογραφίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, την προηγούμενη ημέρα (12 ώρες πριν το χειρουργείο) εκλεκτικός εμβολισμός στο εγγύς τμήμα της σπληνικής αρτηρίας με ενδαγγειακή τοποθέτηση μικροσπειραμάτων.

Σπληνική αρτηρία πριν τον εμβολισμό

Σπληνική αρτηρία μετά τον εμβολισμό

Η επεμβατική αυτή πράξη επέτρεψε τη διενέργεια του χειρουργείου, με ελάχιστη απώλεια αίματος, χωρίς διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές και ειδικά σε μια περίοδο, που η εξοικονόμηση αίματος και παραγώγων αυτού, είναι πρωτεύουσας σημασίας για όλη την ανθρωπότητα.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι από τους πρωτοστάτες στον Ελλαδικό χώρο, στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών που σκοπό έχουν, τη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας, φέρνοντας στη Θεσσαλία εφαρμοσμένες τεχνολογίες ευρωπαϊκού και παγκοσμίου επιπέδου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου