ΥΓΕΙΑ

Προβλήματα συμπεριφοράς στο περιβάλλον εργασίας…

προβλήματα-συμπεριφοράς-στο-περιβάλ-479942

Tης Μαρίζας Στ. Χατζησταματίου,

Ψυχολόγου, M.Sc, PhD, Διδάκτορος Παν/μίου Θεσσαλίας

www.my-psychology.gr

Τα προβλήματα συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας αποτελούν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στις ανθρώπινες σχέσεις ακόμη και στην ψυχική υγεία των ανθρώπων.

Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν ότι ένα από τα πιο διαδεδομένα προβλήματα στο περιβάλλον εργασίας αποτελεί η αγένεια. Μέχρι και 90% των ατόμων δηλώνουν ότι η αγένεια και η απουσία καλών σχέσεων με τους συναδέλφους που εργάζονται μαζί τους, τους απασχολεί σοβαρά. Τα όρια μεταξύ αγένειας και επιθετικότητας είναι πολύ λεπτά και έτσι οι αγενείς εργαζόμενοι ενδέχεται να γίνουν και επιθετικοί απέναντι στους συναδέλφους τους. Μικρά πράγματα που ενοχλούν αλλά που μπορεί να φαίνονται ανώδυνα αρχικά, έχουν τη δυνατότητα εάν επαναλαμβάνονται, να δημιουργήσουν μια κατάσταση εχθρικότητας.

Η δημιουργία ενός κλίματος εχθρικότητας ανοίγει τις πόρτες για εκτράχυνση του κλίματος με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι συνέπειες θα βλάψουν τα μέλη της ομάδας που έχουν τις διαφορές, το σύνολο της ομάδας, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του συνόλου. Η εικόνα προς τα έξω της ομάδας εργασίας ή μιας εταιρείας αναπόφευκτα θα υποφέρει από τις κακές εργασιακές σχέσεις που πιθανόν να υπάρχουν.

Ένα συχνό επίσης πρόβλημα που παρατηρείται σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους είναι ο σαρκασμός, η ειρωνεία, τα επιθετικά πειράγματα και οι άστοχες παρατηρήσεις σε συναδελφικά πρόσωπα. Είναι σημαντικό σε μια ομάδα εργασίας να προσέχουμε τα λόγια μας και να αποφεύγουμε σχόλια και παρατηρήσεις που μπορεί να προσβάλλουν τους συναδέλφους μας. Επιπλέον είναι απρέπεια να γίνονται σχόλια πίσω από την πλάτη συναδέλφων διότι εκτός του ότι καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια, το μήνυμα που μεταδίδεται προς τους άλλους είναι αρνητικό, και μπορεί να δημιουργήσει νέες απρόβλεπτες επιπλοκές και ένταση στην ομάδα εργασίας.

Προβλήματα στον εργασιακό χώρο προκύπτουν συχνά από την προσπάθεια μηδενισμού της εργασίας κάποιου συναδέλφου, με επιθετική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να προέρχεται τόσο από τον προϊστάμενο όσο και από συναδέλφους. Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για να μηδενιστεί ή αν απαξιωθεί η δουλειά ενός συναδέλφου μπορεί να είναι αρνητικά σχόλια πίσω από την πλάτη του/της, η μείωση του έργου που προσφέρουν, η αμφισβήτηση του επιπέδου γνώσεών του/της, της θέσης, του επαγγελματισμού και του κύρους του/της. Μπορούν ακόμη να παρατηρηθούν και φωνές, προφορικές προσβολές ενώπιον όλων, συχνές διακοπές ενώ ο/η συνάδελφός μας μιλάει. Σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να παρατηρηθεί μια εσκεμμένη υπονόμευση του έργου ενός συναδέλφου.

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα. Και σ’ αυτό το σημείο ρόλος του ατόμου που έχει αρχηγική θέση σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό σύνολο, που συνήθως είναι ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής, παίζει είναι εξαιρετικά σημαντικός στον έλεγχο και στη μείωση καταστάσεων που προκύπτουν από άσχημη και προβληματική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Οπροϊστάμενος θα πρέπει αρχικά ο ίδιος να είναι παράδειγμα ορθής συμπεριφοράς, με καλούς κι ευγενικούς τρόπους, με σεβασμό και εκτίμηση προς όλους τους εργαζόμενους της ομάδας του ανεξάρτητα από την ιεραρχική θέση του καθενός. Ο προϊστάμενος είναι εκείνος που με το δικό του τρόπο, θα πρέπει να δείξει ότι δεν είναι αποδεκτή μια συμπεριφορά αγενής με εκδηλώσεις επιθετικότητας, με άστοχα σχόλια που δείχνουν ασέβεια και έλλειψη εκτίμησης προς τους άλλους. Με τη δική του συμπεριφορά θα θέσει τα όρια και θα δημιουργήσει μια φιλική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία το κάθε μέλος του εργασιακού συνόλου θα αποδώσει ήρεμα στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων του.

Όταν λοιπόν ο προϊστάμενος αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας, αναπόφευκτα παρακολουθούν τη συμπεριφορά του/της προϊσταμένου/ης τους, επηρεάζονται και ως ένα σημείο ενδέχεται να αντιγράψουν τη συμπεριφορά αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι η εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός και η ευγένεια προς τους συναδέλφους δημιουργούν μια κατάλληλη ατμόσφαιρα για την καλύτερη δυνατή μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της εργασιακής ομάδας. Παράλληλα προσφέρεται η απαιτούμενη ψυχική ικανοποίηση που χρειάζεται ο κάθε εργαζόμενος για να συνεχίσει να αποδίδει με ευχαρίστηση.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου