ΤΡΙΚΑΛΑ

ΝΕΟ ΦΕΣΙ… 850.000 € ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

νεο-φεσι-850-000-e-για-τον-δημο-τρικκαιων-347310

Το πως θα διαχειριστεί το… νέο βάρος που προστίθεται στις πλάτες του Δήμου Τρικκαίων, από την ΔΕΚΟΜΕΤ, καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην ερχόμενη συνεδρίασή του…

Έρχεται προς συζήτηση η εισήγηση των Ορκωτών Λογιστών οι οποίοι καλούν το Δ.Σ. ούτε λίγο, ούτε πολύ να αποφασίσει και να διευκρινίσει πως θα τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του ο Δήμος έναντι πρώην εργαζομένων της επιχείρησης και πιστωτών. Ειδικότερα οι Ορκωτοί Λογιστές ζητούν από το Δ.Σ. όπως:

α) Αποφασίσει να αναλάβει ο Δήμος Τρικκαίων, ως καθολικός διάδοχος, τις εναπομείνασες, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 648/2011, υποχρεώσεις προς το, πρώην, προσωπικό της Επιχείρησης, προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προς προμηθευτές και τρίτους καθώς και τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (προς προσωπικό της επιχείρησης, τρίτους, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), που ενδεχόμενα προκύψουν και αφορούν την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση που τέθηκε σε εκκαθάριση.

β) Αποφασίσει σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των Πιστωτών, όπως αυτοί εμφανίζονται στη σχετική κατάσταση που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του 27/2011 (29.12.2011), οι οποίοι έχουν αναγγελθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο δημοσίευση στον Τύπο «Πρόσκληση για Αναγγελία Πιστωτών» που διενεργήθηκε.

γ) Αποφασίσει όπως αναλάβει, επίσημα πια – καθόσον ήδη χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του, ο Δήμος Τρικκαίων τα πάγια της Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Απογραφής Έναρξης Εκκαθάρισης καθώς και στο οικείο Μητρώο Παγίων. Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ο Δήμος Τρικκαίων να αναλάβει υποχρεώσεις ποσού ευρώ 239.651,39 από Φόρους – Τέλη και ποσό ευρώ 620.000,00 από Πιστωτές Διάφορους. Με τις υγείες μας…

trikalavoice.gr

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου