ΤΡΙΚΑΛΑ

Τρίκαλα:Ξεκινά αύριο η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου

τρίκαλαξεκινά-αύριο-η-καταγραφή-των-σ-344731
Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου και στα Τρίκαλα με υποχρεωτική φυσική παρουσία τους στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους. 
Η καταγραφή θα διαρκέσει 2 μήνες έως 15 Μαΐου και μετά την ημερομηνία αυτή, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί.
Η καταγραφή αφορά όλους του συνταξιούχους του Δημοσίου εκτός από:
– Παιδιά, κάτω των 12 χρόνων,  που λαμβάνουν σύνταξη από μεταβίβαση.
– Συνταξιούχους οι οποίοι έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία ότι
 είναι κάτοικοι εξωτερικού.
Οι συνταξιούχοι, μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσέλθουν στην Τράπεζα από την οποία τους  καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη επιδεικνύοντας
1. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή το Διαβατήριό τους
2. Έγγραφο που θα τους έχει ήδη αποσταλεί στο άνω δεξιό μέρος του οποίου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός καταγραφής  τους.
Β. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του συνταξιούχου να 
προσέλθει στην Τράπεζα, θα πρέπει εναλλακτικά :
-Είτε ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με  πρόσφατη εξουσιοδότηση (τριμήνου), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή ο Διευθυντής του Ιδρύματος στο οποίο νοσηλεύεται ή διαμένει ο συνταξιούχος, να προσέλθει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γ.Λ.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, 
φέροντας την πρόσφατα θεωρημένη εξουσιοδότηση (όχι προγενέστερη του 3μήνου), το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του συνταξιούχου και το έγγραφο το οποίο του έχουμε αποστείλει, προκειμένου να καταγραφεί στην Υπηρεσία. Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν να προσέλθουν για καταγραφή στις Τράπεζες παρά μόνο στις Υ.Δ.Ε.
– Είτε ο συνταξιούχος να καταγραφεί με παρουσία κατ΄ οίκον της δημοτικής Αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος θα οριστεί από τον Δήμο ύστερα από σχετικό αίτημα του συνταξιούχου.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου