ΛΑΡΙΣΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα στην Ελασσόνα

επιδοτούμενο-πρόγραμμα-στην-ελασσόν-577786

Αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΥΘΟΙ» μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφερόμενοι άνεργοι που ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας, μετά το κάλεσμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης(Α.Σ) «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ανέργων του Δήμου Ελασσόνας για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και η αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων και εν τέλει η ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας» που απαρτίζεται από τους φορείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.- «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, AGG ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, Τηλ: 2493024222 – 2493025047, Χατζούλη Ελένη, ώρες: 10:00-14:00 ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.olympoumythoi.gr από όπου και μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • άνεργοι,
  • εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
  • νέοι επιστήμονες (απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, με προϋποθέσεις)
  • ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας.

Πιο αναλυτικά στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η επαγγελματική υποστήριξη των ωφελουμένων πάνω σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης. Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τους ωφελούμενους, ώστε να καταστεί εφικτό να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα παρουσιασθούν σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επιπλέον η δράση αυτή στοχεύει στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο λοιπόν της δικτύωσης του έργου, θα διεξαχθούν ενέργειες προσέγγισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών επαγγελμάτων. Οι εργοδότες που θα έχουν εντοπισθεί και προσεγγισθεί μέσα από την προηγούμενη δράση της δικτύωσης θα ενταχθούν στην διαδικασία της συμβουλευτικής.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από 20 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2013.

thessalianews.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου