ΛΑΡΙΣΑ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MED – AGRISLES

συμμετοχή-της-περιφέρειας-θεσσαλίας-268175

H Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει σε μια σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων MED, της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG, στα οποία εντάσσεται το πρόγραμμα AGRISLES: Επεξεργασία και ανάπτυξη μιας διεθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα στα μεσογειακά νησιά. Το πρόγραμμα AGRISLES, αφορά στη σύνθεση και ανάπτυξη, μιας διακρατικής στρατηγικής για την καινοτομία στη γεωργία, ανάμεσα στα νησιά της Μεσογείου. Εταίροι του προγράμματος είναι οργανισμοί και φορείς των μεσογειακών χωρών, με συναφή -με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής- αντικείμενο, προερχόμενοι από όλες της νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου.

Αναφορικά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως περιοχή παρέμβασης ορίστηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του πρωτογενούς τομέα των νησιών αυτών και υλοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή εισαγωγής μη-τεχνολογικής καινοτομίας, στο Δαμάσκηνο Σκοπέλου. Στα πλαίσια προβολής και προώθησης του προγράμματος εκδόθηκε και διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Από την υλοποίηση του προγράμματος, εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα για το Δαμάσκηνο Σκοπέλου και τις δυνατότητες ανάπτυξης του. Συγκεκριμένα, το προϊόν κρίθηκε ότι διαθέτει σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές, αρκεί να ικανοποιηθούν δύο βασικές προϋποθέσεις: η πιστοποίηση του, ως προϊόντος «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» και η δημιουργία μονάδας τυποποίησης του, στο νησί.

Μέσα από την υλοποίηση του AGRISLES, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέγραψε τις απόψεις και τις προτάσεις των παραγωγών των Β. Σποράδων, για την ανάπτυξη των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και παράλληλα εντόπισε τα κύρια εμπόδια, για την ανάπτυξη της γεωργίας στην περιοχή. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα εργαλεία χρηματοδότησης και τις προοπτικές εξαγωγής των προϊόντων τους.

Ταυτόχρονα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμμετείχε ενεργά στις διακρατικές συναντήσεις του προγράμματος, στις οποίες παρουσιάστηκε η αγροτική οικονομία των Β. Σποράδων, καινοτόμες πρακτικές από την περιοχή αυτή καθώς και τοπικά προϊόντα.

trikalanews.gr

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου