ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα: Σεμινάριο και φόρουμ για το βιοαέριο

λάρισα-σεμινάριο-και-φόρουμ-για-το-βιο-151720
Διήμερο εκδηλώσεων για το βιοαέριο, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού και της Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Ρένας Καραλαριώτου, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), στις 15 και 16 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 9 π. μ. θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αδειοδότηση Έργων Βιοαερίου», ενώ την Τρίτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 9 π. μ. θα πραγματοποιηθεί φόρουμ με θέμα «Ανάπτυξη της Αγοράς βιοαερίου σε περιφερειακό επίπεδο – εμπόδια και προοπτικές».
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εργασίες του φόρουμ και να ενημερωθούν από τους ειδικούς για τις προοπτικές του βιοαερίου.
Ο τομέας του βιοαερίου εμφανίζει σήμερα σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες συνεχή εξέλιξη και η αγορά βιοαερίου στις χώρες αυτές συνεχώς επεκτείνεται (πχ. Γερμανία, Αυστρία). Την ίδια στιγμή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου είναι ακόμη περιορισμένη, αν και το δυναμικό είναι σημαντικό.
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο BiogasIN, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και αποτελεί μία πρωτοβουλία για τη βελτίωση του αδειοδοτικού και χρηματοδοτικού πλαισίου και των συνθηκών για την εγκατάσταση νέων μονάδων βιοαερίου σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση μικρής κλίμακας αγροτο-κτηνοτροφικών μονάδων.
Σεμινάριο για το Βιοαέριο
Σκοπός του σεμιναρίου με θέμα «Αδειοδότηση Έργων Βιοαερίου» είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων σε θέματα που σχετίζονται με το βιοαέριο και τις δυνατότητες που δημιουργούνται από την ενεργειακή του εκμετάλλευση.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση βιoαερίου σε μικρής κλίμακας αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες, των πλεονεκτημάτων που αυτή συνεπάγεται και στην αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με την αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως έργων βιοαερίου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:
Η παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση και χρήση του βιοαερίου, οι διαδικασίες αδειοδότησης, τα εμπόδια και οι προοπτικές.

Δηλώσεις συμμετοχής
Η συμμετοχή στο σεμινάριο, που θα έχει διάρκεια 6 διδακτικές ώρες, είναι ελεύθερη. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετικό πληροφοριακό υλικό καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κ. Χ. Σπυροπούλου, τηλ. 210 6603291, φαξ 210 6603305, e-mail: [email protected]
Στοιχεία για το έργο BiogasΙΝ παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.biogasin.org.
Φόρουμ για το βιοαέριο
Σκοποί του φόρουμ με θέμα «Ανάπτυξη της Αγοράς βιοαερίου σε περιφερειακό επίπεδο – εμπόδια και προοπτικές» είναι:
•η ανάδειξη των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου και της υλοποίησης έργων σε τοπικό επίπεδο (ενεργειακά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά),
•η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων κυρίως μεταξύ εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, φορέων, ειδικών σε θέματα τεχνολογίας, διαμορφωτών πολιτικής, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, επενδυτών και του ιδιωτικού τομέα για την ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου και την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και χρηματοδότησης,
•ο προσδιορισμός των σημαντικότερων εμποδίων για την υλοποίηση τέτοιων σχημάτων, και κυρίως η εστίαση σε μη τεχνολογικά θέματα, όπως τα θεσμικά και οικονομικά εμπόδια,
•η προώθηση νέων ιδεών και κατευθύνσεων για μελλοντικές δράσεις, χάραξη πολιτικής και ανάληψη πρωτοβουλιών, κυρίως σε τοπικό επίπεδο και η πρόταση λύσεων (οδικός χάρτης),
•η προώθηση του διαλόγου σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση όλων εκείνων των παραγόντων για την επιτυχή κατασκευή και λειτουργία μονάδων βιοαερίου σε τοπικό επίπεδο.
Δηλώσεις συμμετοχής
Για δηλώσεις συμμετοχής στο φόρουμ και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κ. Χ. Σπυροπούλου, τηλ. 210 6603291, φαξ 210 6603305, e-mail: [email protected]
Στοιχεία για το έργο BiogasΙΝ παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.biogasin.org.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου