Αναζήτηση

Βρέθηκαν 1 καταχωρήσεις για iGEM Greek Meet Up
Συνάντηση φοιτητών στην Λάρισα
Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε μεγάλη συνάντηση με τίτλο «iGEM Greek Meet Up» στην πόλη της Λάρισας, με όλες τις ...»
Ελλάδα:: 2019-07-18, 18:45:48
Χρόνος αναζήτησης: -1569 δευτερόλεπτα.