Αναζήτηση

Βρέθηκαν 3 καταχωρήσεις για Πηνελόπη Ι. Παπαθανασίου
Φθορές στο μίσθιο από τον μισθωτή και αποζημίωση
Της Πηνελόπης Ι. Παπαθανασίου LLM Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Δικηγόρου Υπεύθυνης της ΧΕΝ Βόλου ...»
Επιστολές:: 2019-08-11, 17:45:11
Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας έπειτα από τον ΓΚΠΔ 679/2016 και τον Ν. 4600/2019
Ο Α.Η.Φ.Υ είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής, ανάκτησης και διακίνησης ιατρικών πληροφοριών, ανεξάρτητα του τρόπου λήψης των δεδομένων, είτε εξ αποστάσεως ...»
Επιστολές:: 2019-07-28, 10:49:30
Οι ποινές και τα μέτρα ασφαλείας
Της Πηνελόπης Ι. Παπαθανασίου LLM Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο Δικηγόρου Υπεύθυνης της ΧΕΝ Βόλου ...»
Επιστολές:: 2019-05-05, 22:30:10
Χρόνος αναζήτησης: -1568 δευτερόλεπτα.