ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Αυθαίρετα: Κίνητρα για αύξηση της δόμησης έως 10% και συμψηφισμό προστίμων

αυθαίρετα-κίνητρα-για-αύξηση-της-δόμη-759454

Σημαντικά κίνητρα για την αύξηση των κτιρίων με μηδενική κατανάλωση ενέργειας δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέποντας αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατά 5% έως 10%. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα, για συμψηφισμό των προστίμων αυθαιρέτων με τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό έως 50% εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν σε αναβάθμιση του κτιρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή παρέχουν ετήσια εξοικονόμηση μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου. Στα μέτρα για την μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας που περιλαμβάνονται στο «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», το οποίο αναρτήθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται επίσης ότι στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες η κάλυψη μέρους των αναγκών από ηλιοθερμικά συστήματα είναι υποχρεωτική. Το ελάχιστο ποσοστό ενεργειακού μεριδίου καθορίζεται ετησίως σε 60%.

Με βάση τον «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό» ( 4067/2012), δίνεται κίνητρο αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α+ και αύξηση του συντελεστή δόμησης 10% στην περίπτωση όπου το κτίριο επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης ενεργειακής (πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση κάτω των 10kWh/τ.μ./έτος) και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Παράλληλα για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο ορίζεται τουλάχιστον ένας ενεργειακός υπεύθυνος ενώ αυξάνονται οι συντελεστές απόσβεσης του ενεργητικού στις επιχειρήσεις που δαπανούν κεφάλαια για την ενεργειακή απόδοση.

Το εθνικό σχέδιο προβλέπει συμμετοχή των ΑΠΕ στο 27% από 22% το 2015 στον τομέα των κατοικιών, στο 39% από 27% στα εμπορικά κτίρια και σε 30% από 24% στα βιομηχανικά.

Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση, πρέπει για τις νέες κατοικίες και τον τριτογενή τομέα να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α. Επιπλέον, οι υφιστάμενες κατοικίες και κτίρια να καταταχθούν στην ενεργειακή κατηγορία Β+. Θα καθοριστεί σε επόμενο στάδιο το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ.

Με βάση το κοινοτικό δίκαιο από τον Ιανουάριο του 2021 όλα τα νέα κτίρια οφείλουν να καταναλώνουν σχεδόν μηδενική ενέργεια, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2019.

Στο ελληνικό κτηριακό απόθεμα περιλαμβάνονται κτίρια κατοικιών και άλλων χρήσεων του τριτογενούς τομέα τα οποία απογράφονται κάθε 10 χρόνια στο σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των κτιρίων είναι 4.105.637 εκ των οποίων 3.246.008 είναι κατοικίες, 273.596 κτίρια άλλης χρήσης, 206.254 γραφεία και καταστήματα, 21.853 σχολεία, εκπαιδευτικά κτίρια, 1.973 νοσοκομεία και κλινικές και 43.516 ξενοδοχεία.

[newmoney.gr]

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου