ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Αρχίζει από 18 Απριλίου το «Εξοικονομώ 2021» για πολυκατοικίες

αρχίζει-από-18-απριλίου-το-εξοικονομώ-2021-7326

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]

Αρχίζει από αύριο Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για τις πολυκατοικίες στο «Εξοικονομώ 2021», με καταληκτική προθεσμία τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Σημαντικό είναι ότι στο νέο «Εξοικονομώ 2021», στην περίπτωση που όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μίας πολυκατοικίας υπαχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης μετά από αίτηση υπαγωγής για πολυκατοικίες (συμπεριλαμβάνονται τόσο κοινόχρηστοι χώροι, όσο και τα μεμονωμένα διαμερίσματα), τότε στην αίτηση του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος προστίθεται ένα «bonus» επιδότησης +10%!

 • Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης;

Μπορούν να τύχουν της επιδότησης, όσοι έχουν έμπρακτο δικαίωμα στο σπίτι και αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα και για αιτήσεις διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες ακόμα και αν αυτά είναι παραχωρημένα ή μισθωμένα υπό την προϋπόθεση να αποτελούν την πρώτη κατοικία του ενοικιαστή ενώ μπορεί να γίνει αίτηση για παρεμβάσεις σε πολυκατοικία αρκεί να αφορά τα διαμερίσματα και τους κοινόχρηστους χώρους (και όχι μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις).

 • Ποια είναι η επιδότηση, που δίνεται;

Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας στο νέο «Εξοικονομώ» προβλέπεται μπόνους +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ 24% ανά αίτηση ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργει­ας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

γ) τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Παράδειγμα:

Για διαμέρισμα, με δηλωμένη επιφάνεια στο Ε9 ίση με 100m2, επιφάνεια που φαίνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ίση με 102 m2, και με ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 250kWh μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις με βάση το Α ΠΕΑ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ είναι το ποσό των 20.000€. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νέου Εξοικονομώ:

α) το γινόμενο του 1,0€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό ενεργειακής Απόδοσης, δηλαδή 250kWh/m2 x 102 m2 x 1€/kWh=25.500€

β) το γινόμενο του 200€ επί την επιφάνειας κύριων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δηλαδή 200€/m2 x 100m2 = 20.000€

γ) τις 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας.

 • Ποιος είναι ο ενεργειακός στόχος, που πρέπει να επιτευχθεί;

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, για όλους τους τύπους αίτησης είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τρεις κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης τουλάχιστον, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

 • Είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών ενός διαμερίσματος;

Για τη συμμετοχή διαμερίσματος ή διαμερισμάτων στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η αίτηση πολυκατοικίας, που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, συνδέεται με τις επιμέρους αιτήσεις των συμμετεχόντων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

 • Τι απαιτείται να κάνει μια πολυκατοικία για να ενταχθεί στο Εξοικονομώ;

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας θα πρέπει:

-Να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για:

Α) τη συμμετοχή στο πρόγραμμα,

Β) την πραγματοποίηση παρεμβάσεων,

Γ) τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, και σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών,

Δ) για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην περίπτωση της λήψης δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

-Να υπάρχει σε ισχύ αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) διαχείρισης πολυκατοικίας.

-Να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου.

 • Πώς και με ποιον τρόπο υποβάλλεται η αίτηση;

Ο εκπρόσωπος και οι λοιποί ωφελούμενοι (ιδιοκτήτες διαμερισμάτων), αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή που εξέδωσε το ΠΕΑ, αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων που αφορά στις πολυκατοικίες.

Σημειώνεται ότι, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

 • Ποια είναι τα βήματα για την υποβολή της αίτησης;

Βήμα 1ο: Σύνδεση του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

Βήμα 2ο: Σύνδεση του ιδιοκτήτη συμμετέχοντος διαμερίσματος στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

Βήμα 3ο: Εναρξη καταχώρησης αίτησης πολυκατοικίας, Κατάσταση 01.

-Δημιουργία αίτησης πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο. Καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων.

Βήμα 4ο: Εναρξη καταχώρησης αίτησης συμμετέχοντος διαμερίσματος

– Δημιουργία νέας αίτησης από τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία (μπορεί να γίνει και πριν ή παράλληλα με το βήμα 1).

Βήμα 5ο: Ελεγχοι επιλεξιμότητας αίτησης πολυκατοικίας

-Σύνδεση στην αίτηση πολυκατοικίας των συμμετεχόντων διαμερισμάτων πολυκατοικίας. Καταχώρηση των βασικών στοιχείων αίτησης, του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, των δικαιολογητικών, επιλογή συμβούλου έργου.

Βήμα 6ο: Ελεγχοι επιλεξιμότητας αίτησης συμμετέχοντος διαμερίσματος

-Αποδοχή της σύνδεσης με την αίτηση πολυκατοικίας από τα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία. Καταχώρηση των βασικών στοιχείων αίτησης & έλεγχοι/διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων/στοιχείων ακινήτου.

Βήμα 7ο: Καταχώρηση πρότασης παρεμβάσεων αίτησης πολυκατοικίας

-Σύνδεση του Α’ ενεργειακού επιθεωρητή στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή της αίτησης πολυκατοικίας. Καταχώρηση του συνόλου των παρεμβάσεων στην αίτηση πολυκατοικίας, των λοιπών στοιχείων και οριστικοποίηση.

Βήμα 8ο: Αποδοχή ή απόρριψη πρότασης παρεμβάσεων αίτησης πολυκατοικίας

Ο εκπρόσωπος αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση παρεμβάσεων και τα λοιπά στοιχεία που έχουν οριστικοποιηθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Βήμα 9ο: Αίτηση συμμετέχοντος διαμερίσματος σε προσωρινή υποβολή

Αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης παρεμβάσεων, των λοιπών στοιχείων και του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Βήμα 10ο: Αίτηση πολυκατοικίας σε προσωρινή υποβολή

Υποβολή της αίτησης πολυκατοικίας – λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

και αυτόματη μετάβαση των αιτήσεων των συμμετεχόντων διαμερισμάτων στην κατάσταση «Αίτηση υποβληθείσα».

– δέσμευση Π/Υ για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα.

 • Ποιες κατοικίες/διαμερίσματα είναι επιλέξιμα;

Μία κατοικία/διαμέρισμα, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Υφίσταται νόμιμα.
 2. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 3. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Έχει καταταχθεί βάσει του Α Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ποια κατοικία/διαμέρισμα θεωρείται ως κύρια κατοικία;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση (Εντυπο Ε1). Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν παραχώρηση και άρα δεν δηλώνεται ως κατοικία από τον αιτούντα, η χρήση του ως κύρια κατοικία προκύπτει από το έντυπο Ε1 του χρήστη της κατοικίας. Η ενοικίαση/παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντα. Η κύρια χρήση θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσα στα τελευταία τρία 3 χρόνια, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς του προγράμματος που είναι το φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που το ακίνητο το 2020 δεν ήταν σε χρήση (κενή κατοικία), τότε χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αιτούντα, ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών (2019 ή 2018). Τέλος, για κατοικία που αποκτήθηκε πρόσφατα, δηλαδή μετά τις 31.12.2020, ο αιτών δεσμεύεται για την χρήση της ως κύρια κατοικία με σχετική υπεύθυνη δήλωση, δηλώνοντας και τον χρήστη αυτής.

Είναι επιλέξιμη η θερμομόνωση σε δώμα από το πρόγραμμα, όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο διαμέρισμα»;

Ναι, εφόσον συναινέσουν οι συνιδιοκτήτες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Τεχνικά ορθή λύση είναι η μόνωση όλης της επιφάνειας του δώματος ή της πιλοτής, όμως, βάσει των όρων υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που αφορούν στην ιδιοκτησία σας. Εν προκειμένω μπορούν να ενταχθούν μόνο οι επιφάνειες που αφορούν στο επιλέξιμο «μεμονωμένο».

Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε;

Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Σε αντίθεση, με το προηγούμενο πρόγραμμα, στο νέο «Εξοικονομώ» δεν επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά στέγης, οι φορτιστές ηλεκτροκίνησης και οι μπαταρίες.

Επίσης εξαιρούνται και οι αντικαταστάσεις ανελκυστήρων, καθώς αυτές οι δράσεις θα καλυφθούν από επόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου