ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Ενεργειακό πιστοποιητικό (Π.Ε.Α.) σε όλα τα ακίνητα

ενεργειακό-πιστοποιητικό-π-ε-α-σε-όλα-704157

Της Γραμματής Μπακλατσή, τοπογράφου, Πολεοδόμου, Μηχανικού

[email protected]

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.) για όλα τα κτίσματα, όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι ή μη έκδοσή του μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, τον βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κ.λπ.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό επιθεωρητή (Μηχανικό) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ή τμήματος αυτού). Με το Π.Ε.Α. το κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε χρειάζεται;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

 • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (όχι στην ανανέωση υφισταμένων συμβάσεων μίσθωσης).
 • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.
 • Την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον».
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 • Ολα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοσή του;

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (όνομα, Δ/νση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
 • Οικοδομική Αδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση).
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα

Προαιρετικά Δικαιολογητικά:

 • Κάτοψη (Σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Μελέτη θερμομόνωσης

Τι γίνεται αν έχει χάσει ο ιδιοκτήτης τα σχέδια;

Σε περίπτωση που δεν έχει ο ιδιοκτήτης στην κατοχή του τα σχέδια του ακινήτου , ο ενεργειακός επιθεωρητής (μηχανικός) αναλαμβάνει να προμηθευτεί τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομία και αν δεν τα βρει προχωρά στην αποτύπωση του κτιρίου.

Για πόσο καιρό ισχύει;

Το Π.Ε.Α. ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια.
Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί όμως σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί;

Ενα Π.Ε.Α. για μία συνηθισμένη κατοικία χρειάζεται για να εκδοθεί από 1 έως 3 μέρες, μετά την επιθεώρηση και την συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ποιος το πληρώνει; O ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής;

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Π.Ε.Α., προκειμένου να εκμισθώσει ή να πουλήσει το ακίνητό του.

Ο νέος ιδιοκτήτης ξαναπληρώνει για νέο Π.Ε.Α.;

Οχι. Όπως αναφέραμε τα ενεργειακά πιστοποιητικά ισχύουν για 10 χρόνια και αναφέρονται στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.

Αν το κτίριο καταταχθεί σε χαμηλή κατηγορία πρέπει ο ιδιοκτήτης να προβεί σε εργασίες αναβάθμισης;

Οχι, γιατί οι προτάσεις που έκανε ο επιθεωρητής είναι προαιρετικές. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές έχει σημαντικό χρηματικό όφελος.

Η έκδοση ΠΕΑ πρέπει να προηγηθεί της υπογραφής του μισθωτηρίου;

Ναι πρέπει να προηγείται, γιατί από τις 9 Νοεμβρίου του 2016 , σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Πόσο κοστίζει ένα Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Η αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση του Π.Ε.Α. είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης και εξαρτάται από τις συνθήκες της επιθεώρησης, όπως:

 • Τα διαθέσιμα δικαιολογητικά (σχέδια, κατόψεις κλπ.)
 • Τη χρήση του κτιρίου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κατάστημα κλπ)
 • Την τοποθεσία του ακινήτου
 • Τη συνολική επιφάνεια του ακινήτου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου