ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Ποιοι θα πάρουν το επίδομα στέγασης: Αναλυτικά όλα τα κριτήρια

ποιοι-θα-πάρουν-το-επίδομα-στέγασης-αν-631002

Επιστροφή στην… επιδοματολογία για την κυβέρνηση. Αύριο πληρώνεται η τελευταία «παρτίδα» του έκτακτου κοινωνικού μερίσματος, την Παρασκευή –νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία- σχεδιάζεται η κατάθεση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ενώ μέσα στον μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η πλατφόρμα για την καταβολή του επιδόματος στέγασης με τον τελικό αριθμό των δικαιούχων να εκτιμάται σε περίπου 350.000 νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου.

Κατά την τελική φάση υποβολής αιτήσεων για το έκτακτο μέρισμα, υποβλήθηκαν συνολικά 31286 αιτήσεις και από αυτές εγκρίθηκαν οι 25.570 καθώς για μια ακόμη φορά βρέθηκαν 5700 υποψήφιοι δικαιούχοι που δεν κατόρθωσαν να «παντρέψουν» τον ΑΦΜ με τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). H εντολή πληρωμής θα δοθεί αύριο και τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς είτε την Τετάρτη το απόγευμα είτε την Πέμπτη το πρωί ανάλογα με την πολιτική της κάθε Τράπεζας.

Όσον αφορά στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, η προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής για όσους έκαναν αίτηση μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου είναι η 15η Φεβρουαρίου. Ωστόσο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε η πληρωμή να γίνει μέχρι την Παρασκευή δηλαδή νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Στο επίδομα στέγασης, η κυβέρνηση θέλει να ρίξει ιδιαίτερο επικοινωνιακό βάρος. Η επικοινωνιακή στρατηγική αναμένεται να ξεδιπλωθεί από αύριο και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα οπότε και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της οποίας θα υποβληθούν και οι σχετικές αιτήσεις των δικαιούχων. Το ποσό του επιδόματος θα κινείται από τα 70 έως τα 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ουσιαστικά, θα δίδονται 70 ευρώ για το πρώτο μέλος και θα προστίθενται 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Αυτό στην πράξη σημαίνει τα εξής:

Σύνθεση Νοικοκυριού

Ύψος Επιδόματος

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

70€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη

105€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

140€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

175€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω

210€

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια φαίνεται να έχουν κλειδώσει και είναι τα εξής:

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση Νοικοκυριού

Συνολικό Εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

7.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη

10.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

14.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

17.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω

21.000€

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Σύνθεση Νοικοκυριού

Όρια

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

7.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη

10.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη

14.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα

17.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω

21.000€


Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
– εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
– δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

[thetoc.gr]

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου