ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Η τροπολογία για την πρώτη κατοικία που κατατίθεται στην Βουλή: Ολες οι αλλαγές

η-τροπολογία-για-την-πρώτη-κατοικία-πο-574939

Τον δρόμο για την Βουλή παίρνει το νομοσχέδιο για την πρώτη κατοικία στο οποίο υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά με πιο αυστηρά κριτήρια. Σημαντική αλλαγή οι καταθέσεις που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία στα 80.000 ευρώ.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι το εξής:

-Η αξία του ακινήτου όταν θα υποβληθεί η αίτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά δάνεια και τα 250.00 ευρώ για τα υπόλοιπα δάνεια.

-Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά. Το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

-Στην περίπτωση που η οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

-Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

-Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Προϋπόθεση για να ισχύσουν τα παραπάνω είναι ο οφειλέτης να έχει χρέη τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή από την 30η Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου