ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Αγοράζω ακίνητο, ποια είναι τα … «παράπλευρα» έξοδα;

αγοράζω-ακίνητο-ποια-είναι-τα-παρά-517441

Σχεδόν πάντα όταν αγοράζουμε ακίνητο τείνουμε να κοιτάζουμε το τίμημα αγνοώντας τα … παράπλευρα έξοδα τα οποία όμως επειδή κινούνται αναλογικά πολλές φορές συμπληρώνουν ένα αξιοσέβαστο ποσό το οποίο μπορεί να μας φέρει προ εκπλήξεων. Τα έξοδα αυτά που είναι η αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, υποθηκοφυλακείου, κτηματομεσίτη ( αν έχει μεσολαβήσει), θα πρέπει να προστεθούν στα έξοδα φακέλου της τράπεζας και την υποχρεωτική ασφάλιση  ( αν παίρνετε δάνειο), το φόρο ( αν δεν είναι πρώτη κατοικία) και το ΦΠΑ. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ότι το συνολικό ποσό τελικά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Κι επειδή δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν ματαιωθεί αγοραπωλησίες όταν επίδοξοι αγοραστές έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες των οικονομιών τους ή της δανειοδότησής τους βρίσκονται προ εκπλήξεων όταν διαπιστώνουν τα επιπλέον έξοδα καλά είναι να γνωρίζετε αυτές τις επιβαρύνσεις και να τις έχετε υπολογίσει στο συνολικό ποσό που θα κληθείτε να πληρώσετε…

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Βάση του άρθρου 42 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων η παρουσία δικηγόρου κατά την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου είναι υποχρεωτική όταν το τίμημα της σύμβασης είναι άνω των 29.347€ στις περιφέρειες των δικηγορικών σύλλογος Αθηνών και Πειραιά και 11.739€ για τις περιφέρειες των υπολοίπων δικηγορικών συλλόγων της επικράτειας. Η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου για την παράσταση και υπογραφή στο συμβόλαιο ορίζεται ως εξής:

•    Για τίμημα συμβολαίου ως 44.020 € 1%

•    Για τίμημα συμβολαίου από 44.020 € ως 1.407.351 € 0,5%

•    Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.351 € ως 2.934.702 € 0,4%

Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου και κάθε πρόσθετη εργασία χρεώνεται χωριστά.

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες όπως χαρτόσημα, πάγια τέλη, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, αντίγραφα συμβολαίων, δεύτερα φύλλα κτλ. Επιπροσθέτως, για συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε αλλά δεν υπογράφηκε ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα να λάβει αμοιβή η οποία όμως δεν θα ξεπερνά τα 500€.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗ

Η αμοιβή του Κτηματομεσιτικού Συμβούλου, η οποία συνηθίζεται να είναι 2% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου. Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι ο κτηματομεσίτης που διαμεσολάβησε δεν έχει μεσιτική άδεια και λειτουργεί παράνομα τότε δεν έχετε καμία νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε.

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

Αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% – 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.

 

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου