ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Ηταν παράλειψη η μη εκχώρηση στο Δημόσιο των ανείσπρακτων ενοικίων

ηταν-παράλειψη-η-μη-εκχώρηση-στο-δημόσ-485131

Εν αναμονή εξαγγελιών για τον ΕΝΦΙΑ η Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου

Θέμα απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης ήταν για την Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου η εκχώρηση στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα των μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας στο Δημόσιο, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου.

Οπως είπε η πρόεδρος, Νεοκλεία Κρατήρα, επρόκειτο για σημαντική παράλειψη σε σχέση με το περσινό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί και όφειλε να κάνει τη διόρθωση.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εξήγησε η ίδια, φορολογούνται με ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή για την ιδιοκτησία ακινήτων, ενώ οι τιμές των ενοικίων έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με την προ κρίσης εποχή.

«Η αγορά ακινήτων ως επένδυση για νέο εισόδημα δεν ευνοείται στις μέρες μας. Πολλά από τα ενοίκια είναι ανείσπρακτα. Οι δε εκμισθωτές ανάλογα με την πίεση που έχουν για να ενοικιάσουν τα ακίνητα γίνονται όλο και περισσότερο υποχωρητικοί» συμπλήρωσε η ίδια.

Η Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου βρίσκεται εν αναμονή των εξαγγελιών. «Ελπίζουμε ότι με τη μείωση των αντικειμενικών θα μικρύνει και ο συντελεστής του ΕΝΦΙΑ. «Υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία» είπε η ίδια.

Για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων, επισήμανε ότι στα μέλη του Συλλόγου υπάρχει διάχυτη ικανοποίηση. «Οι ιδιοκτήτες εντάχθηκαν στη ρύθμιση για την αποπληρωμή των οφειλών τους και τακτοποιούν τα χρέη τους» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986), όπου ο εκχωρητής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων. Με τη δήλωση εκχώρησης πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων, όπως αναφέρονται στη σχετική απόφαση.

Η υποβολή όλων των ανωτέρω εντύπων θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορά και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αυτών, η δήλωση εκχώρησης δεν γίνεται δεκτή.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου