ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Κτηματογράφηση με ρυθμούς… χελώνας στη Μαγνησία

κτηματογράφηση-με-ρυθμούς-χελώνας-σ-421651

Νέα παράταση για τη Μαγνησία μέχρι 12 Σεπτεμβρίου – Δυσκολίες για τους ιδιοκτήτες, που διαθέτουν ακίνητα με τον λόγο

Με ρυθμούς χελώνας συνεχίζεται η κτηματογράφηση στη Μαγνησία, που ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου. Ούτε δύο στους δέκα υπόχρεους στον νομό δεν φρόντισαν να δηλώσουν τις περιουσίες τους και το Κτηματολόγιο ανακοίνωσε παράταση έως 12 Σεπτεμβρίου, σε διαφορετική περίπτωση οι εκπρόθεσμοι θα αναγκαστούν να επωμιστούν επιπλέον κόστος.

Σύμφωνα με στοιχεία από τα γραφεία κτηματογράφησης στον νομό Μαγνησίας, μόλις το 12,5% των υπόχρεων έχει δηλώσει την ακίνητη περιουσία του στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, που αφορά στις περιοχές Αϊδινίου, Γλαφυρών, Μικροθηβών, Σέσκλου του ενιαίου Δήμου Βόλου και των Δήμων Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου (Αργαλαστής, Λαύκου, Μετοχίου, Μηλίνας, Προμυρίου, Τρικερίου). Λίγο υψηλότερη είναι η συμμετοχή για τη β’ περιοχή, που αφορά στον προκαποδιστριακό Δήμο Ιωλκού (πρώην Κοινότητες Αγίου Ονούφριου, Ανακασιάς και Ανω Βόλου) και Νέας Ιωνίας και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Αλλης Μεριάς, Ανω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δράκειας, Κάτω Λεχωνίων, Κατηχωρίου, Μακρινίτσης, Πορταριάς και Σταγιατών του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

Στη δεύτερη κατηγορία το ποσοστό είναι λίγο υψηλότερο, καθώς, όπως επισημαίνει η τοπογράφος μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή, συμπεριλαμβάνεται η Ν. Ιωνία που είναι αστική περιοχή και είναι πιο εύκολο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εντοπίσουν τα ακίνητά τους στον χάρτη και να τα δηλώσουν.

Και πάλι όμως οι ρυθμοί προσέλευσης στο Κτηματολόγιο είναι χαμηλοί. «Λίγο η προεκλογική περίοδος, λίγο το «ξεχείλωμα» των προθεσμιών με τις παρατάσεις, λίγο η αναβλητικότητα των Ελλήνων έχουν φρενάρει την κτηματογράφηση. Επειδή μάλιστα η προσέλευση του κόσμου και μετά το εξάμηνο στις περιοχές που προηγούνται του Κτηματολογίου της Μαγνησίας και έχουν εξαντλήσει τις προθεσμίες παραμένει χαμηλή, το κράτος ψήφισε με τον νόμο 4613/19 ειδική ρύθμιση για νέες παρατάσεις δίνοντας τη δυνατότητα με υπουργική απόφαση για άλλους έξι μήνες οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώνουν τις περιουσίες τους. Ομως, οι διαρκείς παρατάσεις καλλιεργούν και την… αναβλητική τάση των Ελλήνων, οι οποίοι αφήνουν πάντα για αύριο ό,τι θα μπορούσαν να κάνουν σήμερα. Επιπλέον, ανεβάζουν και το κόστος του έργου», επισημαίνει η κ. Μπακλατσή.

Δεν τα βρίσκουν στον χάρτη

Η αναβλητικότητα δεν είναι ο μοναδικός λόγος των χαμηλών ποσοστών προσέλευσης των ιδιοκτητών ακινήτων στο Κτηματολόγιο. Σημαντικός λόγος για τον οποίο ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους είναι επειδή δυσκολεύονται να τα εντοπίσουν στον χάρτη. «Βασικό στοιχείο της δήλωσης είναι ο σωστός εντοπισμός του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου. Οι πολίτες πρέπει απαραίτητα να απευθύνονται σε μηχανικό, που θα τους βοηθήσει αφενός μεν στον σωστό εντοπισμό του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου κι αφετέρου θα τους προστατεύσει από πιθανά προβλήματα στο μέλλον, όπως π.χ. είναι οι ενστάσεις στο κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού της θέσης και των ορίων του ακινήτου είναι η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος με βάση το Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει στη διευθέτηση τυχόν αμφισβητήσεων στο πλαίσιο του κτηματολογίου», υπογραμμίζει η κ. Μπακλατσή.

Πολλά ακίνητα με χρησικτησία

Μεγάλο αγκάθι στην κτηματογράφηση συνιστά και η τακτική, που φέρει τις ρίζες της στο παρελθόν, η λεγόμενη χρησικτησία. Πρόκειται για ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχουν συμβόλαια και τα οποία πήραν οι ιδιοκτήτες με τον λόγο και τα έχουν σήμερα μετά από 20 χρόνια με χρησικτησία ή χωρίς να έχουν κάνει αποδοχή της κληρονομιάς.

«Οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να είναι δύσπιστοι, γιατί μπορούν υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο και χωρίς συμβόλαιο, συνυποβάλλοντας με τη δήλωση κάποια δικαιολογητικά, όπως για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, τίτλο κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, καταθέτουμε αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης.

Για την περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο και ο ιδιοκτήτης επικαλείται ως αιτία κτήσης τη χρησικτησία, όπως είναι πολλά ακίνητα σε Πήλιο, Βελεστίνο, Στεφανοβίκειο, Ρυζόμυλο κ.ά., ο κάτοχος του ακινήτου συνυποβάλλει με τη δήλωσή του τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για 20 χρόνια, όπως:

– συμβολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,

– αποδείξεις καταβολής τελών ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας στο όνομα του ιδιοκτήτη,

– μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δικαιούχο,

– ένορκες βεβαιώσεις επί των οποίων μάρτυρες βεβαιώνουν την εικοσάχρονη νομή και κατοχή επί του ακινήτου που δηλώνεται από τον δικαιούχο,

– έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δικαιούχο, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση», διευκρινίζει η κ. Μπακλατσή, προσθέτοντας ότι η δήλωση των ακινήτων στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική. Οσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν τα ακίνητά τους μέχρι τη λήξη της περιόδου εμπρόθεσμης δήλωσης κτηματογράφησης, ούτε επιβάλλουν αίτηση διόρθωσης των πρώτων εγγραφών κατά την επταετή περίοδο λειτουργίας του Κτηματολογίου μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγράφων, τα χάνουν.

Παράταση

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Κτηματολογίου, που προ ημερών έδωσε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της ανάρτησης, δίνεται παράταση για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για ακίνητα που βρίσκονται σε Μαγνησία και Β. Σποράδες μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2019, η οποία, ωστόσο, αφορά αποκλειστικά στους κατοίκους εσωτερικού.

Το Κτηματολόγιο καλεί όλους όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες παρατείνεται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία του Κτηματολογίου εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας:

Α) Δήμος Βόλου:

προκαποδιστριακοί ΟΤΑ:

ΑΙΔΙΝΙΟΥ, ΓΛΑΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΣΕΣΚΛΟΥ

Β) Δήμος Ρήγα Φεραίου

Γ) Δήμος Αλμυρού

Δ) Δήμος Νοτίου Πηλίου προκαποδιστριακοί ΟΤΑ:

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΛΑΥΚΟΥ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΜΗΛΙΝΗΣ, ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου κτίριο 24 οδός Σταδίου, Νέα Ιωνία Μαγνησίας,

τηλέφωνο 24210-25288, E-mail: [email protected].

ΚΑΙ:

Α) στον προκαποδιστριακό Δήμο Ιωλκού (πρώην Κοινότητες Αγίου Ονούφριου, Ανακασιάς και Ανω Βόλου) και Νέας Ιωνίας και

Β) στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Αλλης Μεριάς, Ανω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δράκειας, Κάτω Λεχωνίων, Κατηχωρίου, Μακρινίτσης, Πορταριάς και Σταγιατών του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Βόλος, Ιάσονος 36

Τηλέφωνο 801 4000 100 (από σταθερό), 2316005400 (από κινητό)

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:30 με 16:30

και Τετάρτη 08:30 με 20:30.

Περιφερειακή Ενότητα Β. Σποράδων:

Α) Δήμος Σκοπέλου προκαποδιστριακοί ΟΤΑ:

ΓΛΩΣΣΗΣ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου κτίριο 24 οδός Σταδίου, Νέα Ιωνία Μαγνησίας,

τηλέφωνο 24210-25288, E-mail: [email protected].

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:30 με 16:30

και Τετάρτη 08:30 με 20:30.

Πληροφορίες:

Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:30 έως 15:30

στο τηλέφωνο 210-6505600 και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr​.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου