ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Τι κερδίζει ο ιδιοκτήτης από την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων

τι-κερδίζει-ο-ιδιοκτήτης-από-την-ηλεκτ-392368

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

[email protected]

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το «χαράτσι» που έρχεται με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, το οποίο θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν ανά πέντε χρόνια όλοι οι ιδιοκτήτες για να δηλώνουν την ακίνητη περιουσία τους. Αυτό το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» όλων των κτηρίων της χώρας θεσμοθετήθηκε το 2011, ωστόσο επανέρχεται στο προσκήνιο με την ενεργοποίησή του από την κυβέρνηση, αλλά και τις επιβαρύνσεις που φέρνει για την κατοχή, πώληση ή ενοικίαση ακινήτου.

Τι είναι η ταυτότητα του κτηρίου;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (έγγραφα και σχέδια) για κάθε κτήριο. Αυτό θα γίνεται απαραίτητα με τη συμβολή μηχανικού, ο οποίος θα πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη, για να συγκεντρώνει και θα εκδίδει τα συγκεκριμένα έγγραφα, να τα περνάει στο εν λόγω σύστημα και κάθε 5 χρόνια θα πραγματοποιεί ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει αν όλα τηρούνται κατά το γράμμα του νόμου. Ο φάκελος αυτός θα τηρείται και θα ενημερώνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς και θα φυλάσσεται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Γιατί χρειάζεται;

Σήμερα για κάθε κτήριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους όπως:

Α) Ένα εμβαδό με βάση την Οικοδομική Άδεια (αν υπάρχει)

Β) Ένα εμβαδό κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ

Γ) Ένα εμβαδό στο έντυπο Ε9 της Εφορίας

Δ) Ένα εμβαδό στο συμβόλαιο αγοράς/Μισθωτήριο κλπ

Ε) Ένα εμβαδό στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό

ΣΤ) Μία πραγματική υφιστάμενη κατάσταση

Ποιος είναι ο σκοπός;

Είναι η καταγραφή και ο έλεγχος του τρόπου κατασκευής των κτηρίων της χώρας καθώς και η παρακολούθησή τους μετά την ολοκλήρωσή τους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειάς των οικοδομών, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Μ΄ αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος (αγοραστής ή ενοικιαστής ή επιχειρηματίας κλπ) σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτήριο και αποφεύγονται έτσι μελλοντικά προβλήματα με την Πολεοδομία.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο φάκελος;
α. η οικοδομική άδεια του κτηρίου, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή

β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας

γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου

δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτήριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και τις τυχόν ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας
ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού
στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτηρίου
ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του
η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτηρίου

θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών
ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτηρίου.

Ποιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά;

Η υποβολή των στοιχείων και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κτηρίου θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο μηχανικό για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Πώς γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών;

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων της ταυτότητας κτιρίου διενεργείται από ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι θα ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που ζητά το ΥΠΕΚΑ.

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται να συντάξουν φάκελο;

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν και να πληρώσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου. Το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται θα είναι απαραίτητο για τη σύνταξη οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας εν ζωή.

Πότε χρονικά πρέπει να κινητοποιηθούν οι πολίτες;

Εντός 10ετίας, αν στην ιδιοκτησία δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, και εντός 5ετίας, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτηρίου.

Τι θα γίνεται με τους ιδιοκτήτες που δε θα συμμορφώνονται;

Προβλέπονται από Ελεγκτές Δόμησης περιοδικοί έλεγχοι αναλόγως με την κατηγορία χρήσης του κτηρίου ως εξής:

Α. Κάθε 5 έτη:
1. Κτήρια Συνάθροισης κοινού
2. Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια
3. Πρατήρια υγρών καυσίμων και Συνεργεία Αυτοκινήτων
4. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές.
Β. Κάθε 7 έτη:
1. Κτήρια με χρήση Κατοικία
2. Εμπορικά καταστήματα
3. Γραφεία
4. Σχολεία και φροντιστήρια
5. Κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
6. Κτήρια σωφρονισμού
Γ. Κάθε 8 έτη:
1. Αποθήκες.
2. Σταθμοί αυτοκινήτων
3. Λοιπές χρήσεις: όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες και χρήσεις κτηρίων που δεν αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια.

Τι γίνεται με τους αμελείς μηχανικούς που δε θα τηρούν τη νόμιμη διαδικασία;

Η υποβολή ψευδών στοιχείων από τον αρμόδιο μηχανικό θα τιμωρείται αυστηρά με υψηλά πρόστιμα (από 2.000 έως 20.000 ευρώ) καθώς και με στέρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Πού θα πηγαίνουν τα στοιχεία του κάθε κτηρίου;

Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, της Δ.Ε.Η Α.Ε και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση όπου από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτηρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΚΑ.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου