ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ

νέα-ηλεκτρονική-υπηρεσία-για-τα-αυθαί-327164

Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταβολών αυθαιρέτων, με αυτόματη επιλογή των διαθέσιμων αιτημάτων και πλήρη τεκμηρίωση της διαδικασίας τέθηκε σε λειτουργία από το ΤΕΕ, με στόχο την περαιτέρω μείωση του χρόνου και την εξασφάλιση της ποιότητας εξυπηρέτησης μηχανικών και πολιτών.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, μερικές από τις μεταβολές που πλέον εξυπηρετούνται πλήρως ηλεκτρονικά είναι η αλλαγή της επιθυμίας του ιδιοκτήτη για το σχήμα πληρωμών της δήλωσης, η διόρθωση λαθών καταχώρησης, η προώθηση της δήλωσης μετά από έγκριση υπηρεσιών (π.χ. σε παραδοσιακούς οικισμούς, έκδοση Αδείας κ.λπ.) και η αλλαγή διαχειριστή μηχανικού.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίσθηκε το σύστημα αναζήτησης δηλώσεων που είναι διαθέσιμο σε όλες της υπηρεσίες δόμησης της χώρας και στο οποίο έχουν πρόσβαση 750 στελέχη των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΕΕ, το νέο σύστημα παρέχει ενιαία αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια σε όλες τις δηλώσεις των Ν. 4014/2011 και 4178/2013, εμφάνιση σε ενιαίο χάρτη σε υπόβαθρο της ΕΚΧΑ Α.Ε. και πρόσβαση στην τεκμηρίωση των δηλώσεων (αναλυτικά στοιχεία καταγραφής, πληρωμές, μεταβολές και υποβληθέντα δικαιολογητικά), διευκολύνοντας εξαιρετικά τη διαδικασία ελέγχου των δηλωθέντων αυθαιρέτων από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών δόμησης.

«Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που ξεκινήσαμε κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, των μηχανικών και των δημοσίων υπηρεσιών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

«Οι πολίτες», ανέφερε, «μπορούν πλέον πιο εύκολα με την συμβολή ενός μηχανικού της επιλογής τους, από τους δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμους, να καταγράψουν τις αυθαιρεσίες τους και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα σχήματα αποπληρωμής των προστίμων τα οποία προσφέρουν σε περιπτώσεις προκαταβολών σημαντικά υψηλές εκπτώσεις».

Υπενθύμισε δε, ότι «όλοι έχουν πλέον τη δυνατότητα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, για συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας».

Ήδη, περισσότερα από 900.000 ακίνητα έχουν δηλωθεί και για περισσότερα από 615.000 έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των προστίμων.

Ειδικότερα, το σύστημα ανάλογα με το είδος και την κατάσταση της δήλωσης και τα υπόλοιπα τρέχοντα δεδομένα, προτείνει στον χρήστη μόνο τις αιτήσεις που μπορούν να υποβληθούν, σχετικά με επαναφορά κατάστασης δήλωσης από “Οριστική” σε “Υπαγωγή”, επαναφορά κατάστασης βεβαίωσης από “Οριστική” σε “Υπαγωγή”, μετατροπή σε μηνιαίες τακτικές δόσεις, μετατροπή σε εξαμηνιαίες τακτικές δόσεις, σε εφάπαξ πληρωμή (20% έκπτωση), σε 1η 30% + μηνιαίες δόσεις (10% έκπτωση), σε 1η 30% + εξαμηνιαίες δόσεις (10% έκπτωση).

Προτείνεται επιπλέον η επανεισαγωγή παλαιών προστίμων, επανεισαγωγή εξόδων αναβάθμισης, δυνατότητα προώθησης δήλωσης από «Αρχική υποβολή» σε “Υπαγωγή” με περιγραφή δικαιολογητικών καθώς και σε “Οριστική Υπαγωγή” με περιγραφή δικαιολογητικών, καθώς επίσης η έκδοση εντολής 30% για δικαιοπραξία και η αλλαγή υπευθύνου μηχανικού δήλωσης.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι η αίτηση μετάβασης δήλωσης στις διατάξεις του Ν.4178/2013 ισχύει για δηλώσεις σε προσωρινή και ολοκληρωμένη υπαγωγή καθώς και σε ληξιπρόθεσμες.

Οι ληξιπρόθεσμες μεταφέρονται στο 1ο εξάμηνο εφαρμογής του Ν.4178/2013 με αντίστοιχη εκκίνηση των οικονομικών υποχρεώσεων.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου