ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Απαραίτητο το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για τη σύνταξη συμβολαίου – Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοσή του

απαραίτητο-το-πιστοποιητικό-κτηματο-177639

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]

Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς πλέον τα δύο τελευταία χρόνια η σύνταξη του κτηματολογίου στην Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές οι μελετητές έχουν ολοκληρώσει την συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας και προχωρούν στην ανάρτηση των πρώτων στοιχείων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι πολίτες και να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις. Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί το 60% των αναμενόμενων δηλώσεων και εκκρεμεί ένα 40% που μπορεί να δηλωθεί εκπρόθεσμα, αλλά χωρίς πρόστιμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Μετά την ανάρτηση του κτηματολογίου, για κάθε συμβολαιογραφική πράξη είναι απαραίτητο να εκδοθεί για το ακίνητο το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Η έκδοση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού, αφορά σε ακίνητο της περιοχής, όπου έχει γίνει η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων και δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής από τα μέσα του 2021 προχώρησε στην υποχρεωτική έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, για να αποφεύγονται οι ουρές και οι καθυστερήσεις, δεδομένου ότι οι αιτήσεις προς τα γραφεία κτηματογράφησης ήταν πολλές χιλιάδες.

Ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση του πιστοποιητικού κτηματογράφησης, ταυτοποιείται μέσω των κωδικών Taxisnet και στη συνεχεία επιλέγει το ΚΑΕΚ του ακινήτου, για το οποίο επιθυμεί να εκδώσει το πιστοποιητικό, καταβάλλοντας το ποσό των 5 ευρώ μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Κτηματολογίου, καθώς και χρονοσφραγίδα.

 • Γιατί είναι απαραίτητος ο εντοπισμός του ακινήτου για την έκδοση του πιστοποιητικού;

Στο κτηματολόγιο η αποτύπωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων αποτυπώνεται κτηματοκεντρικά, δηλαδή η αναζήτηση γίνεται όχι με το πρόσωπο όπως γίνεται στα υποθηκοφυλακεία αλλά με το ακίνητο. Κάθε ακίνητο έχει αποτυπωθεί με ένα μοναδικό αριθμό, τον λεγόμενο Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου (KAEK) που είναι ο αποκλειστικός για κάθε γεωτεμάχιο κωδικός αριθμός και αποτελεί την ταυτότητα του ακινήτου. Έτσι θα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ότι καμία συναλλαγή δεν μπορεί να γίνει με το κτηματολογικό γραφείο άν δε γνωρίζει τον ΚΑΕΚ του ακινήτου.

Επομένως για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου είναι απαραίτητος ο προηγούμενος εντοπισμός του ακινήτου επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και η απόδοση σε αυτό Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

 • Πώς μπορώ να πληροφορηθώ τον ΚΑΕΚ ενός ακινήτου;

Ο πολίτης μπορεί να εισέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του κτηματολογίου στη διεύθυνση hhttps://www.ktimatologio.gr/el/e-services/prosbasi-sta-ktimatologika-stoiheia-ton-akiniton-moy, η οποία παρέχει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τις αρχικές εγγραφές στις οποίες περιλαμβάνεται:

 • Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του συγκεκριμένου ακινήτου
 • Απόσπασμα του Κτηματολογικού Φύλλου (νομική πληροφορία)
 • Απόσπασμα χάρτη στον οποίο είναι οροθετημένο το ακίνητο (χωρική πληροφορία)
 • Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη προθεσμίας διόρθωσης Αρχικών Εγγραφών

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να απευθυνθούν σε μηχανικό προκειμένου να εντοπίσει το ακίνητο και να βρει το ΚΑΕΚ ηλεκτρονικά ή ακόμα να απευθυνθεί στο αντίστοιχο κτηματολογικό γραφείο.

 • Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου;

Για την έκδοση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. H ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου διενεργείται από τον ενδιαφερόμενο και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (e-services) καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
 2. Για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση του πιστοποιητικού, ο αιτών εισάγει τους κωδικούς taxisnet. Μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή, συμπληρώνει τη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου. Τα στοιχεία του αιτούντος ανακαλούνται από το σύστημα αυτοματοποιημένα μέσω της εφαρμογής taxisnet.
 3. Το εκδιδόμενο πιστοποιητικό έχει μορφή pdf και φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα του Κτηματολογίου, καθώς και εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς του και το εκτύπωμα του πιστοποιητικού λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
 • Δεν έχω κάνει δήλωση ιδιοκτησίας. Μπορεί να γίνει το συμβόλαιο χωρίς πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου;

Αν στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο έχει γίνει ανάρτηση των αρχικών κτηματολογικών στοιχείων, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνετε πρώτα τη δήλωση ιδιοκτησίας σας για το ακίνητο είτε ηλεκτρονικά, είτε πηγαίνοντας τα δικαιολογητικά στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο. Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε ηλεκτρονικά στην έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση όσο αφορά στη σύνταξη συμβολαίων από την έναρξη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και μέχρι τις πρώτες εγγραφές, απαραίτητο έγγραφο είναι η κατάθεση του εν λόγου πιστοποιητικού επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ενώ απαγορεύεται στον Υποθηκοφύλακα/Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου να καταχωρίσει ένα τέτοιο άκυρο συμβόλαιο.

 • Τι γίνεται όταν το ακίνητο βρίσκεται σε διηρημένη ιδιοκτησία, π.χ. διαμέρισμα μέσα σε ένα ΚΑΕΚ;

Επί του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου που αφορά η συμβολαιογραφική πράξη, όπως αυτό (το ακίνητο) έχει κτηματογραφηθεί μέχρι τη στιγμή της ανάρτησης των στοιχείων και περιέχονται στοιχεία εκ του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της ανάρτησης. Σε περίπτωση που η υπό σύνταξη συμβολαιογραφική πράξη αφορά διηρημένη ιδιοκτησία, το πιστοποιητικό θα αφορά την διηρημένη ιδιοκτησία.

 • Τι κάνουμε όταν το ακίνητο δεν έχει εντοπιστεί ή έχει εντοπιστεί λανθασμένα στα στοιχεία της ανάρτησης;

Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο για το οποίο ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου δεν έχει εντοπιστεί ή έχει εντοπιστεί λανθασμένα στα στοιχεία της ανάρτησης, τότε ο αιτούμενος οφείλει να εντοπίσει ορθά επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και να λάβει/ουν το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά στο ορθώς εντοπισμένο ακίνητο, το οποίο άλλωστε περιγράφεται στην υπό σύνταξη συμβολαιογραφική πράξη.

Εάν το εντοπισθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) της ευρύτερης περιοχής με τα στοιχεία του αντίστοιχου προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της ευρύτερης περιοχής.

Σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για ανεντόπιστο ακίνητο.

 • Γίνεται συμβόλαιο, όταν το ακίνητο δηλωθεί μετά την ανάρτηση, με χρησικτησία;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά τη διάρκεια της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης εμπράγματου δικαιώματος με αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο καταχωρίσθηκε στα προσωρινά στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η υποβολή ένστασης, για την απόδειξη της κατάθεσης της οποίας, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει, αντί του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, πιστοποιητικό υποβολής ένστασης. Η ένσταση επιδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο επί ποινή απαραδέκτου και το αποδεικτικό της επιδόσεως αυτής από κοινού μετά του πιστοποιητικού υποβολής ένστασης, χρησιμοποιείται για τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία. Η ανωτέρω διάταξη θεσπίστηκε προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος επιτήδειοι να σπεύσουν μετά την ανάρτηση να δηλώσουν ακίνητα με έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα που έχουν καταχωριστεί στα στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

 • Ποια είναι τα βήματα για να εκδώσω ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου;

Βήμα 1ο: Είσοδος στον ιστότοπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Βήμα 2ο: Επιλέγουμε e – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ακολούθως από το μενού τα παρακάτω βήματα: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ» – «ΑΝΑΡΤΗΣΗ» – «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» – «ΔΙΟΡΘΩΣΗ» – «ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Κ.Α.» – «ΠΑΡ. Γ» – «ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Κ.Α.» – «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΗΣ» – «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» – «ΕΚΔΟΣΗ Π.Κ.Α.»

Βήμα 3ο: Είσοδος στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet πατάμε: «ΑΠΟΔΟΧΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Βήμα 4ο: Πατάμε την επιλογή «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» Στην σελίδα αυτή βγάζει τα ΚΑΕΚ που έχει ο αιτών σύμφωνα με τους κωδικούς taxis αλλά εμείς θα πάμε στο επάνω μέρος της σελίδας και θα κάνουμε κλικ την επιλογή «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» και στη συνέχεια κλικ την επιλογή «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Π.Κ.Α.»

Βήμα 5ο: Στην επιλογή «ΝΟΜΟΣ – ΟΤΑ» βάζουμε τον Νομό που ανήκει το ακίνητο και τον Δήμο.

Βήμα 6ο: Στο ερώτημα «για τι θέλεις το Π.Κ.Α», επιλέγουμε την 2η περίπτωση «Δεν έχω υποβάλλει δήλωση για ακίνητο…». Στην συνέχεια θα βάλουμε το ΚΑΕΚ που αντιστοιχεί στο ακίνητο που επιθυμούμε.

Βήμα 7ο: Στο ερώτημα «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ» επιλέγουμε «Σύνταξη συμβολαίου» και μπορούμε να γράψουμε και τον λόγο που το ζητάμε, παραδείγματος χάριν: σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης υπερ …

Βήμα 8ο: Πληρωμή. Πληρώνουμε με κάρτα και θα μας αποσταλεί το Π.Κ.Α και η απόδειξη καταβολής του ποσού.

Βήμα 9ο: Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι το 4ο βήμα (ΑΙΤΗΣΕΙΣ) επιλέγουμε «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ» όπου θα έχει την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ» στην επιλογή «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» μπορούμε να δούμε το πιστοποιητικό και να το εκτυπώσουμε.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου