ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Προσοχή στην ανάρτηση των στοιχείων του Κτηματολογίου για τη σωστή καταχώρηση της ιδιοκτησίας σας!

προσοχή-στην-ανάρτηση-των-στοιχείων-τ-140141

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]

Ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο με την ανάρτηση των στοιχείων των δικαιωμάτων που δηλώθηκαν κατά την κτηματογράφηση. Η διαδικασία της ανάρτησης έχει διάρκεια 2 μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 για όσους διαμένουν στο εξωτερικό και είναι πολύ σημαντική καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική μας ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Γιατί πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες;

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική τους ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο. Για αυτό το λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος και να διορθώσουν ΤΩΡΑ τυχόν σφάλματα και όχι στην επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ δικαστική απόφαση).

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης πραγματοποιείται πλέον και ηλεκτρονικά. Έτσι εκτός από την ανάρτηση συνολικά των Πινάκων και Διαγραμμάτων στο αρμόδιο για κάθε περιοχή Γραφείο Κτηματογράφησης και την ταχυδρομική αποστολή αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος σε κάθε δικαιούχο, υπάρχει και η ηλεκτρονική Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr.

Ποια είναι τα στοιχεία της ανάρτησης;

Τα στοιχεία της ανάρτησης είναι:

1) Ο Κτηματολογικός Πίνακας, που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων μιας περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ο πίνακας είναι οργανωμένος ανά ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, που είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο).

2) Το Κτηματολογικό Διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (όρια, θέση).

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης;

1ον) Να ελέγξει προσεκτικά όλα τα στοιχεία των δύο αρχείων (Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα και Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος). Το πρώτο περιλαμβάνει την περιγραφή των ακινήτων και τη νομική πληροφορία που τα αφορά. Στο δεύτερο απεικονίζεται το γεωτεμάχιο (όρια, θέση).

2ον) Σε περίπτωση που τα καταγεγραμμένα στοιχεία είναι σωστά, δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια.

3ον) Σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ένσταση είτε ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο e- ktimatologio, είτε δια ζώσης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αντίρρησή.

Πώς γίνεται ο έλεγχος;

Οπως προαναφέρθηκε η Ανάρτηση γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου και συγκεκριμένα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr., να εισέλθουν με τους κωδικούς taxis και να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου τους.

Ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα σφάλματος;

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται η ιδιοκτησία που έχει δηλώσει ο δικαιούχος ή υπάρχουν λάθη τα οποία αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (π.χ. εμβαδόν, όρια ιδιοκτησίας) ή γίνεται αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπία)

Για παράδειγμα:

 • Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου
 • Η ιδιοκτησία βρίσκεται σε άλλη θέση.
 • Το εμβαδόν κτηματογράφησης (τετραγωνικά μέτρα) ή και το σχήμα του ακίνητου σας διαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουν δηλωθεί.
 • Το ποσοστό δικαιώματος είναι λανθασμένο.

Πού πρέπει να αποταθούν σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη για να κάνουν ένσταση;

 1. Σε περίπτωση που το λάθος είναι πρόδηλο και αφορά στοιχεία του ακινήτου (π.χ. λάθος όνομα του δικαιούχου, είτε λάθη που αφορούν το συμβόλαιο, στη διεύθυνση, τη χρήση, κλπ) το αίτημα είναι απλό και υποβάλλεται εύκολα από τον ιδιοκτήτη.
 2. Σε περίπτωση που αφορά στην καταγραφή του δικαιώματος (π.χ. είδος κυριότητας και ποσοστά συνιδιοκτησίας) θα πρέπει να συμβουλευτεί νομικό.
 3. Σε περίπτωση που το σφάλμα αφορά στη γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου, δηλαδή της θέσης, του σχήματος, των ορίων και του εμβαδού, ή τμήμα του είναι δασικό, τότε αρμόδιος είναι ο μηχανικός για να εξετάσει τον τρόπο διόρθωσης και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το σφάλμα. Αυτού του είδους τα σφάλματα είναι και τα πιο σοβαρά και θέλουν πολύ προσοχή, διότι αργότερα για να διορθωθούν με τη διαδικασία ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ είναι πιο δύσκολα, κοστίζουν αρκετά και είναι και χρονοβόρα. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η συμμετοχή του τεχνικού συμβούλου στην διαδικασία της ένστασης καθώς επίσης και κατά την διαδικασία της εξέτασης της ένστασης από την αρμόδια επιτροπή.

Ποιες είναι οι «παγίδες» της κτηματογράφησης που θα πρέπει να προσέξει ο ιδιοκτήτης και να διορθώσει κατά την ανάρτηση κτηματολογίου;

 1. Αν έγινε σωστά ο εντοπισμός του ακινήτου κι αυτό γιατί ένας σημαντικός αριθμός ιδιοκτησιών, που αφορά κυρίως αγροτεμάχια, βρίσκεται σε δύσβατες ορεινές περιοχές, που ακόμα και οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους δεν γνωρίζουν που βρίσκονται και δηλώθηκαν στο «περίπου» στο κτηματολόγιο, νομίζοντας ότι ο μελετητής του Κτηματολογίου με τα ονόματα των γύρω ιδιοκτητών και το τοπωνύμιο της περιοχής θα το εντοπίσει. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δυνατόν να γίνει. Σε περίπτωση όμως, που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί το ακίνητο τότε θα πρέπει να αναζητηθούν τα όρια (π.χ. με τη συνδρομή παλιών κατοίκων) και γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.
 2. Πώς τοποθετήθηκε το γεωτεμάχιο από τον μελετητή του Κτηματολογίου σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε τοπογραφικό. Κι αυτό γιατί πολλές φορές το στίγμα που έδωσε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να «έπεσε» σε άλλη ιδιοκτησία. Επομένως, θα πρέπει να ελεγχθεί η αρχική δήλωση ιδιοκτησίας, για να κατανοηθεί η αδυναμία αντιστοίχισης συμβολαίου και ακριβής θέσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος υπόδειξη, θα πρέπει να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.
 3. Αν το σχήμα και το εμβαδό του αγροτεμαχίου διαφέρει από την πραγματικότητα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια, ώστε το εμβαδό του γεωτεμαχίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στον χάρτη, να ταυτίζεται με την πραγματικότητα και να μην έχει αποκλίσεις που θα δημιουργήσουν μεταγενέστερα προβλήματα κατά την μεταβίβαση του ακινήτου.
 4. Μήπως το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή με το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να ελεγχθεί το τμήμα του γεωτεμαχίου που διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. δάσος, ρέμα, αιγιαλός, αρχαιολογικός χώρος ή άλλες ιδιοκτησίες που ανήκουν σε κάποια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου και να υποβληθεί ένσταση στο κτηματολόγιο). Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν παλιοί τίτλοι ιδιοκτησίας ή και άλλα έγγραφα π.χ. μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες κλπ.
 5. Αν στην ανάρτηση ή κύρωση του Δασικού Χάρτη το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου είναι Δασική Έκταση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εμπλοκή κτηματολογίου με τους δασικούς χάρτες και θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα – ένσταση στο κτηματολόγιο. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν συμπληρωματικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, όπως: παλιά συμβόλαια, μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες, δηλώσεις ΟΣΔΕ κλπ.
 6. Δεν δηλώθηκε η ιδιοκτησία κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 7. Αν απορρίφθηκε το δικαίωμα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν τα συμπληρωματικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να γίνει η εγγραφή και τα καταχωρηθεί η ιδιοκτησία. Επίσης απαιτείται η σύνταξη Εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος.
 8. Το ακίνητο δηλώθηκε από τρίτο πρόσωπο και ο μελετητής απέρριψε το δικό σας δικαίωμα και προέκρινε το δικαίωμα άλλου. Εδώ θα πρέπει να εξετασθούν τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και να συμπληρωθούν για να μπορέσετε να το διεκδικήσετε ενώπιον της επιτροπής, π.χ. να έχετε τίτλο ιδιοκτησίας, να συμφωνούν οι όμοροι ιδιοκτήτες που αναφέρονται στο συμβόλαιο με τα αυτά του τοπογραφικού (παλιοί και νέοι ιδιοκτήτες).
 9. Σε περίπτωση που η δήλωση ιδιοκτησίας έγινε ηλεκτρονικά θα πρέπει να ελεγχθεί μήπως το δικαίωμα δεν καταγράφηκε, γιατί δεν έγινε η μεταφόρτωση των αρχείων σωστά κατά την ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. ανέβασμα τοπογραφικού ή συμβολαίου κλπ). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκαναριστούν και να αποσταλούν συμπληρωματικά τα έγγραφα που δεν έλαβε το κτηματολόγιο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου