ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

Να αυξηθεί η επιδότηση για το κόστος των συστημάτων σκίασης

να-αυξηθεί-η-επιδότηση-για-το-κόστος-τω-110984

Την αύξηση της επιδότησης για το κόστος των συστημάτων σκίασης, ώστε να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ζητά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας στηρίζοντας σχετικό αίτημα της Ένωσης Τεντοποιών Ελλάδας, με αφορμή την έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ»

Ο Σύνδεσμος απέστειλε υπόμνημα προς τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γεώργιο Σταθάκη, εκφράζοντας την υποστήριξή του στο αίτημα που έθεσε η Ένωση Τεντοποιών, εξηγώντας πως το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης που έχει θεσπιστεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, δεν δύναται να καλύψει το κόστος αντικατάστασης υφάσματος και εργασιών συντήρησης ή/και αντικατάστασης μεταλλικών μερών των συστημάτων σκίασης με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Σύμφωνα με τον ΣΒΘΚΕ «η πρόταση της Ένωσης Τεντοποιών σχετικά με τη διαφοροποίηση του ανώτατου ύψους της επιλέξιμης δαπάνης στην εν λόγω υποκατηγορία, ανάλογα με το αν κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή μόνο υφάσματος (15€ έως 22€/m2) ή και η αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος (25€ έως 45€/m2), θεωρείται ότι θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν και να ολοκληρωθούν πλήρως μόνο οι απαραίτητες εργασίες», για αυτό και θα πρέπει να εισακουστεί το αίτημά της.

«Κρίνεται επίσης πολύ σημαντικό», συνεχίζει ο Σύνδεσμος, «κατά τη διαδικασία ελέγχου της ολοκλήρωσης των έργων να διενεργούνται ενδελεχώς οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, ώστε τα έργα που παραλαμβάνονται να τηρούν τις απαιτήσεις των νόμων και ειδικότερα τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12398/410 σχετικά με τη σήμανση CE στα Εξώφυλλα και στις Εξωτερικές Περσίδες και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Οι έλεγχοι αυτοί, όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, θεωρείται ότι θα αποτρέψουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού από μη πιστοποιημένους προμηθευτές/αναδόχους των έργων», καταλήγει το υπόμνημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου