ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα στην Αγορά της Νέας Πάφου

μοναδικά-αρχαιολογικά-ευρήματα-στην-768284

Το τμήμα ενός ναού, ενός αρχαίου κτηρίου, αλλά και ένα πηγάδι με είδη κεραμικής έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας στην Αγορά της Νέας Πάφου, πρωτεύουσας της Κύπρου κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Οι έρευνες του 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, περιορίστηκαν σε τρεις τομές του αρχαιολογικού χώρου της Αγοράς.

Στην Τομή ΙΙ βρέθηκε πηγάδι με είδη κεραμικής, επιτραπέζια αγγεία, μαγειρικά σκεύη, αμφορείς. Αρκετά από τα ευρήματα φέρουν σφραγίδες. Βρέθηκαν επίσης πήλινα ειδώλια, νομίσματα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και τρεις σφενδόνες, οι δύο κοσμημένες με σκορπιούς και η τρίτη με κεραυνό.

Με βάση την κεραμική και τις σφραγίδες των αμφορέων, φαίνεται ότι το υλικό που βρέθηκε στο πηγάδι ανήκει στην ελληνιστική περίοδο (2ος – μέσα 1ου αι. π.Χ.) και αποτελεί ένα καλά σφραγισμένο σύνολο.

Στην Τομή Ι συνεχίστηκε το έργο προηγούμενων ανασκαφών. Είχε βρεθεί ένα οικοδόμημα, το οποίο εθεωρείτο βωμός. Σύμφωνα με τους Πολωνούς επιστήμονες όμως, πρόκειται για τμήμα μεγάλου κτηρίου ή ναού. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο. Το κτήριο χρησιμοποιείτο για μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε ξανακτιστεί πολλές φορές.

Κοντά στο κτήριο ανακαλύφθηκε αποθέτης (λάκκος, όπου οι αρχαίοι έθαβαν σπασμένα θρησκευτικά αντικείμενα) που περιελάμβανε κεραμική και πήλινα ειδώλια, τα οποία χρονολογούνται στα τέλη του 2ου με αρχές του 1ου αι. π.Χ.

Στην Τομή ΙΙΙ βρέθηκε μέρος κτηρίου που είχε ανοικοδομηθεί πάνω στον φυσικό βράχο. Το κτήριο αποτελείται από τουλάχιστον δύο δωμάτια και είχε ανεγερθεί πριν κτιστεί η νότια στοά της Αγοράς. Η προκαταρκτική μελέτη της κεραμικής δείχνει ότι το κτήριο χρονολογείται στην ύστερη κλασική περίοδο με αρχές της ελληνιστικής, δηλαδή στην πρώιμη φάση της Αγοράς.

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου