ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανάσα» στον πολιτισμό

ανάσα-στον-πολιτισμό-705725

Το υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει μουσεία και δράσεις, που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά

Δύο νέες προσκλήσεις, συνολικού ύψους 1.375.000 ευρώ, απευθύνει το υπουργείο Πολιτισμού για δράσεις μουσείων νεότερου πολιτισμού και για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2021. Οι δυο προσκλήσεις έχουν στόχο να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας δράσεων του νεότερου λαϊκού πολιτισμού.

Οι θεματικές ενότητες των δράσεων περιλαμβάνουν μουσειακές δράσεις για την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων και τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Μουσειακές δράσεις με επίκεντρο τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί στον εθνικό ή και στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Ψηφιακές δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό για δραστηριότητες εξ αποστάσεως, προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, σχετικές με τις παραπάνω.

Ανάλογα με τα διαθέσιμα υπόλοιπα του προϋπολογισμού της πρόσκλησης και την αξιολόγηση της Επιτροπής μπορεί να ενισχυθούν και άλλες δράσεις με μικρότερα ποσά.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων και για τις δύο προσκλήσεις είναι η 15η Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο πολιτιστικών φορέων http://drasis.culture.gr, ενώ δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι φορείς έως και τις 5/3.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου