ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ερευνα για τα λιοτρίβια του Πηλίου

ερευνα-για-τα-λιοτρίβια-του-πηλίου-25527

Οι καρποί του ερευνητικού προγράμματος που εκπόνησε το Πολιτιστικό πρόγραμμα του Ομίλου Πειραιώς θα παρουσιαστούν θα παρουσιασθούν στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, 17:00-20:00 στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα, με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμπληρωθεί το Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου με περιήγηση σε επιλεγμένα προβιομηχανικά εργαστήρια του Πηλίου με τη φροντίδα του Ιδρύματος (κατόπιν σχετικής κράτησης).

Με βασικό καταστατικό στόχο τη διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας και θεωρώντας τη συστηματική καταγραφή έναν ασφαλή τρόπο διάσωσης δραστηριοτήτων και τεχνολογιών που εγκαταλείφθηκαν, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει τον καρπό δεκάχρονης διεπιστημονικής έρευνας με θέμα τα παραδοσιακά εργαστήρια του Πηλίου στην τοπική κοινωνία που διαθέτει αυτό το πολιτιστικό απόθεμα.

Η έρευνα αφορούσε στον εντοπισμό των εργαστηρίων με έρευνα πεδίου, την εθνολογική και ιστορική τεκμηρίωσή τους (μέσω γραπτών πηγών, κυρίως από τα τοπικά αρχεία, αλλά και προφορικών μαρτυριών), την αρχιτεκτονική τους αποτύπωση και την αποτύπωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, όπου αυτός διασώζεται. Κατεγράφησαν περισσότερα από διακόσια εργαστήρια, με τον Δήμο Αρτέμιδος να αποδίδει τα περισσότερα παραδείγματα, τα ελαιοτριβεία και οι αναγκαίες συναφείς εγκαταστάσεις να αποτελούν την πλειοψηφία και το 85% του συνόλου να αφορούν τα βασικά προϊόντα (λάδι και αλεύρι). Η καταγραφή οδήγησε σε εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα για την παραγωγή και την οικονομία του Πηλίου: την τεχνολογία, τους τόπους και τα μεγέθη της παραγωγής, τους τόπους αποθήκευσης και τους τρόπους μεταφοράς, την εμπορία, την υποχώρηση ορισμένων κλάδων, την επιβίωση ή την ανάπτυξη άλλων.

Με τα δύο τρίτα του συνόλου τους να παραμένουν εγκαταλελειμμένα και τα μισά σε καλή και μέτρια κατάσταση διατήρησης, τα εργαστήρια του Πηλίου παρέχουν περιθώρια ανάδειξης με την ένταξή τους σε θεματικές διαδρομές, στις οποίες θα συνδυάζονται με το φυσικό περιβάλλον εντός του οποίου (και σε ανταπόκριση με το οποίο) δημιουργήθηκαν, για να αποτελέσουν επί σειρά δεκαετιών τμήμα της τοπικής οικονομίας του Πηλίου. Μια τέτοια ανάδειξη θα μπορούσε να συμβάλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, ήδη προνομιούχου σε φυσικό και ιστορικό πλούτο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Αγγέλου Γέροντα 6, 10558 Πλάκα – www.piop.gr, Υπηρεσία Έρευνας & Προβολής, Ελένη Μπενέκη, τηλ. 210 3256932 και στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα Βόλου, Νότια Πύλη, τηλέφωνο 24210 29844.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου