ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εμμετρη δημιουργική πρόσκληση

εμμετρη-δημιουργική-πρόσκληση-120455

Πανελλήνιος ποιητικός διαγωνισμός από τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία «Τέχνη»

Πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού» προκηρύσσει η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία «Τέχνη» στο Κιλκίς, με τις συμμετοχές των ενδιαφερόμενων να γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 24 Μαρτίου.

Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν για το διαγωνισμό πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, να μην έχουν εκδοθεί, ούτε να έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είναι δακτυλογραφημένες σε πέντε αντίτυπα ή να αποσταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Τέχνης, [email protected].

Ποιήτριες και ποιητές που έλαβαν το Α΄ Βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς του ίδιου φορέα δεν ξαναβραβεύονται. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους έως την 24η Μαρτίου στη διεύθυνση: ΤΕΧΝΗ Μ.Κ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, 25ης Μαρτίου 20, Κιλκίς, Τ.Κ. 611 00 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]. Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο) θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα γίνεται αποδεκτή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Τέχνης 6946 253 961 καθώς και στα τηλέφωνα 6946 595 220 Σοφία Κεσίδου πρόεδρο και 6974 514 174 Δάφνη Παπαδοπούλου, γενική γραμματέα.

Τα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν, αντιστοιχούν σε 500 ευρώ για το πρώτο βραβείο, 300 ευρώ για το δεύτερο και 200 ευρώ για το τρίτο βραβείο, θα συνοδεύονται από ένα αγαλματίδιο, ομοίωμα του «Κούρου του Ευρωπού».

Επαινοι θα απονεμηθούν εφόσον η επιτροπή το κρίνει σκόπιμο. Η απονομή θα γίνει σε επίσημη τελετή κατά τη διάρκεια των «Ελευθερίων» της πόλης του Κιλκίς το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου