ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Σημαντικό πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων και δέσμη μέτρων για πιο «πράσινη» ευφυή γεωργία

σημαντικό-πακέτο-χρηματοδοτικών-εργ-811191

Με τον τρόπο αυτό έχουμε επιτύχει να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα και θα συνεχίσουμε αδιάκοπα να αναζητούμε τρόπους για την περαιτέρω κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του πρωτογενούς μας τομέα, με γνώμονα την ενθάρρυνση επενδύσεων, που συνιστά άλλωστε την ύψιστη επιδίωξη της κυβερνητικής μας πολιτικής

Του Μάκη Βορίδη,

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επειτα από περίπου 2,5 χρόνια δύσκολων συζητήσεων, στη διάρκεια των οποίων απαιτήθηκαν από πλευράς μας να δαπανηθεί ένα σημαντικό διαπραγματευτικό κεφάλαιο και να συναφθούν ισχυρές συμμαχίες με χώρες με τις οποίες πορευόμαστε στην ίδια κατεύθυνση, οι Υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήξαμε σε μία σημαντική συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2021 – 2027.

Η νέα αυτή συμφωνία βασίστηκε στον άξονα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που έθεσε εξαρχής ως προαπαιτούμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου οι Ευρωπαίοι αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν υψηλής ποιότητας και αυξημένης προστιθέμενης αξίας προϊόντα, χωρίς ωστόσο η παραγωγική τους δραστηριότητα να επιβαρύνει το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική που καταρτίσαμε έθεσε ως βασικό της στόχο τη σταθερή διατήρηση των κοινοτικών πόρων που θα διοχετευθούν προς τους Έλληνες αγρότες την επόμενη επταετία, την εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Πετύχαμε όλους τους στόχους μας και από την πλευρά μας συνδράμαμε σημαντικά, προκειμένου να διαμορφωθεί η απαραίτητη ισορροπία, μέσω της οποίας προασπίζεται η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Αξίζει να επισημανθεί και η πολύτιμη συνδρομή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην επίτευξη συμφωνίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου, μέσω της οποίας διασφαλίστηκε ότι οι αγρότες μας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα επόμενα χρόνια τις επιδοτήσεις τους στο ύψος που είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που θα αποτελέσει αναμφίβολα μία γερή βάση για να χτίσουμε πάνω της τα θεμέλια της αναπτυξιακής πορείας που οραματιζόμαστε για τον αγροτικό μας κόσμο.

Μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας, είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους της ελληνικής γεωργίας στην κατεύθυνση αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των εξαιρετικών ελληνικών μας προϊόντων, προτάσσοντας παράλληλα την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων ως προϋπόθεση μίας βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη των παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσέλκυση επενδύσεων που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της κυβερνητικής πολιτικής και στον αγροτικό τομέα.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο μας έχει ήδη καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την απορρόφηση σημαντικών ποσών που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση σημαντικών έργων αρδευτικών υποδομών, ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με άκρως φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο που αποτελεί βασική επιδίωξη και του Πρωθυπουργού. Στόχος μας είναι η ριζική αναμόρφωση του αρδευτικού μοντέλου, εγκαταλείποντας ταυτόχρονα την μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πρακτική εκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων με τις σοβαρές επιβαρυντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και προκρίνοντας την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο, το οποίο θα συμβάλλει θεαματικά στην αναμόρφωση της συνολικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα συμβεί μέσα και από την κατασκευή νέων φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών και ταμιευτήρων που αξιοποιούν το βρόχινο νερό, αλλά και «έξυπνων» κλειστών αρδευτικών δικτύων.

Στο ίδιο σχέδιο έχουμε εντάξει και την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών και αναπτυξιακών δράσεων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, για την προκήρυξη νέων Σχεδίων Βελτίωσης στην κατεύθυνση εκμηχάνισης της αγροτικών εκμεταλλεύσεων και εκσυγχρονισμού των γεωργικών εγκαταστάσεων της ελληνικής υπαίθρου.

Παράλληλα, έχουμε καταρτίσει ένα νέο πρόγραμμα εγκατάστασης Νέων Αγροτών, νέο πρόγραμμα μεταποίησης, νέο πρόγραμμα Leader για την ανάδειξη του αγροτουρισμού, επενδυτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ελληνικής αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, νέα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και ένα νέο πρόγραμμα εξωστρέφειας για την προώθηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών της πατρίδας μας, προκειμένου να αναδειχθούν στις διεθνείς αγορές. Επιπροσθέτως, έχουμε σχεδιάσει προγράμματα για την ευρεία αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τη γενετική βελτίωση τους, στοχεύοντας τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και στην περαιτέρω βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των μοναδικών προϊόντων της πατρίδας μας.

Η παραπάνω δέσμη μέτρων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ψηφιακή μετάβαση σε μία πιο «πράσινη» ευφυή γεωργία, είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες εφαρμογής των δεσμεύσεων της Πράσινης Συμφωνίας στη χώρα μας, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων διατροφικών αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, επιδεικνύοντας παράλληλα τον πρέποντα σεβασμό στο περιβάλλον.

Αντιλαμβάνονται όλοι, θέλω να πιστεύω, το ευρύτατο πεδίο ευκαιριών που ανοίγεται μπροστά μας στο άμεσο μέλλον για την προσέλκυση επενδύσεων, που θα φέρουν στο επίκεντρο της ελληνικής οικονομίας τον πρωτογενή μας τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εργαστεί εντατικά εδώ και 16 μήνες, προκειμένου να δημιουργήσουμε τα επενδυτικά εκείνα προγράμματα που θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το φιλόδοξο σχέδιό μας για την ανάταση της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Ως εκ τούτου έχουμε συγκροτήσει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης – το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα στην Ευρώπη χρηματοδοτικά εργαλεία αυτού του είδους στον αγροτικό τομέα – μέσω του οποίου αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. Μάλιστα, το Υπουργείο μας έχει ήδη συνεισφέρει στο Ταμείο ιδία κεφάλαια από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, που θα μοχλεύσουν 400 συνολικά εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, να υπενθυμίσω ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την παροχή χαμηλότοκων δανείων, μακράς διάρκειας αποπληρωμής προς τους αγρότες.

Ήρθε η ώρα ο αγροτικός κόσμος της πατρίδας μας να αναγεννηθεί και να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα τα σχέδιά μας επί χάρτου θα λάβουν σάρκα και οστά προς όφελος των αγροτών μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου