ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ελλάδα 3η φορά στο εδώλιο του ευρωδικαστηρίου για την Caretta caretta

η-ελλάδα-3η-φορά-στο-εδώλιο-του-ευρωδικα-652991

Μια νεοεισαχθείσα υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-504/14, Επιτροπή κατά Ελλάδας) εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και πάλι από το ευρωδικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που τάσσει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κομισιόν, η χώρα μας:

  • Δεν έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να θεσπίσει και να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό καθεστώς αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας ώστε να αποφεύγεται κάθε παρενόχληση του είδους κατά την περίοδο αναπαραγωγής του και κάθε δραστηριότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής του
  • Εχει επιτρέψει (χωρίς τη διενέργεια καμίας δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων) παρεμβάσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά την εν λόγω περιοχή, μειώνοντας και καταστρέφοντας την περιοχή φωλιάσματος της Caretta caretta, είδος που θεωρείται είδος προτεραιότητας για την ΕΕ

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει επιτρέψει παρεμβάσεις που μειώνουν και καταστρέφουν τους οικότυπους αμμοθινών 2110, 2220 και τον οικότοπο προτεραιότητας 2250.

Για την Ελλάδα έχουν ήδη εκδοθεί δύο καταδικαστικές αποφάσεις, καθώς δεν έχει καταφέρει να προστατεύσει το απειλούμενο είδος της Caretta caretta.

Στις 30/1/2002 (υπόθεση C-103/00, Επιτροπή κατά Ελλάδας), το Δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι η Ελλάδα δεν είχε θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο και ότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χελωνών και την αποφυγή της παρενοχλήσεώς τους κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Στις 17/7/2014 (υπόθεση C-600/12, Επιτροπή κατά Ελλάδας), το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η χώρα μας, παραλείποντας να απαγορεύσει την ανεξέλεγκτη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός του εθνικού θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου, παραβίασε την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

tovima.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου