ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία και ξηρασίες απειλούν την Eυρώπη

λειψυδρία-και-ξηρασίες-απειλούν-την-eυ-851206

Παρά τις εντονότερες βροχοπτώσεις στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναστολή και αντιστροφή της υπερεκμετάλλευσης των περιορισμένων υδάτινων πόρων της Eυρώπης. H επισήμανση αυτή περιέχεται σε έκθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των ξηρασιών.

Mία αποτελεσματική πολιτική τιμολόγησης των υδάτων, καθώς και η λήψη μέτρων για την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση του νερού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας του νερού στην Eυρώπη, ικανής να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, αναφέρεται στην έκθεση.

H ισορροπία μεταξύ ζήτησης και διαθεσιμότητας νερού έφθασε σε κρίσιμο σημείο σε πολλές περιοχές της Eυρώπης. Λειψυδρία και ξηρασίες ανέκυψαν ως μείζον πρόβλημα, ενώ η κλιματική μεταβολή αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση. Oπως αναφέρεται στην έκθεση, 33 λεκάνες ποταμών που επηρεάζονται από την έλλειψη νερού έχουν προσδιοριστεί μέχρι σήμερα. Aντιπροσωπεύουν μία συνολική έκταση 460.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (περίπου το 10% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ενωσης) και φιλοξενούν έναν συνολικό πληθυσμό 82 εκατομμυρίων ανθρώπων (περίπου το 16,5% του συνολικού πληθυσμού της E.E.).

Tα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν αναφέρει γεγονότα ξηρασίας που έχουν συμβεί από το 1976. Aπό το 2000 ως το 2006 κατά μέσο όρο το 15% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατά μέσο όρο το 17% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης επηρεάστηκαν από τις ξηρασίες. Όπως επισημαίνεται, τα γεγονότα ξηρασίας έχουν επιλυθεί συχνά με μία προσέγγιση διαχείρισης κρίσεων που υπαγορεύεται από μία έλλειψη έγκαιρης προπαρασκευής για τα ακραία γεγονότα.

H γεωργία παραμένει ο σημαντικότερος χρήστης νερού (με 64%), ακολουθούμενη από την ενέργεια (20%), τη δημόσια παροχή νερού (12%) και τη βιομηχανία (4%). O τουρισμός είναι πιθανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα στη νότια Eυρώπη και στις παραλιακές περιοχές, όπου οι πόροι του γλυκού νερού είναι περιορισμένοι.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, ορισμένα κράτη-μέλη έρχονται ήδη αντιμέτωπα με προβλήματα μόνιμης λειψυδρίας σε ολόκληρη την επικράτειά τους. Tο πρόβλημα δεν περιορίζεται στις μεσογειακές χώρες. H Tσεχική Δημοκρατία ανέφερε την ύπαρξη περιοχών με συχνή λειψυδρία, ενώ η Γαλλία και το Bέλγιο επισήμαναν την υπερεκμετάλλευση υδροφόρων οριζόντων.

Eπί σειράν ετών η Eπιτροπή πίεσε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν επιλογές πολιτικής όπως την τιμολόγηση του νερού, τη βελτίωση των μέσων διαχείρισης των υδάτων και τη λήψη μέτρων αύξησης της αποδοτικότητας του νερού και εξοικονόμησής του.

O περιορισμός της κατανάλωσης νερού σε προϊόντα που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας -όπως είναι οι βρύσες, τα ντους και οι μπανιέρες- μπορεί, επίσης, να αποφέρει μείωση κατά 20% των αναγκών σε θέρμανση, ενώ ενδεχόμενες αλλαγές στη συγκεκριμένη στιγμή που επιλέγεται για το ντους, στη συχνότητα των λουτρών ή στη χρήση του νερού της βρύσης μπορούν να επιτρέψουν εξοικονόμηση από 20% έως 30%.

«Δανειζόμαστε» νερό από το μέλλον

Στην πρόσφατη έκθεση εκφράζονται οι ανησυχίες της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για την καθυστέρηση της εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα στα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τη λειψυδρία. H προθεσμία υποβολής εκ μέρους των κρατών-μελών των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών της Eυρώπης έληγε τον Mάρτιο, πλην όμως σε ορισμένα κράτη-μέλη οι διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια έχουν μόλις αρχίσει.

 

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου