ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΚΑ: Συγκροτείται η επιτροπή «Φύση 2000»

υπεκα-συγκροτείται-η-επιτροπή-φύση-2000-198122

Συγκροτείται η εθνική επιτροπή «Φύση 2000» για την τριετία 2014-2017, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η επιτροπή «Φύση 2000»:

  • αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας
  • ασκεί τον ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών συντονίζοντας, παρακολουθώντας και αξιολογώντας τις διαδικασίες προγραμματισμού οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Η επιτροπή «Φύση 2000» είναι 14μελής και συγκεκριμένα απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους υπουργείων, έξι ειδικούς επιστήμονες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (Βοτανική, Οικολογία, Ζωολογία, Εδαφολογία, Δασοπονία, Θαλάσσια Βιολογία) και δύο εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Η ανανέωση σε πρόσωπα και η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα ΑΕΙ και ερευνητικών ινστιτούτων είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Επιτροπής, ως προς τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι διαθέτουν γνώση και μακρόχρονη εμπειρία στα θέματα διαχείρισης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Πρόεδρος της επιτροπής «Φύση 2000» αναλαμβάνει ο καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κώστας Θάνος.

«Η επιτροπή “Φύση 2000”, μέσα από τον ενισχυμένο ρόλο της, καλείται να συμβάλει καθοριστικά με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των δράσεων υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και τον συντονισμό του διαλόγου για την εγκαθίδρυση ενός συνεκτικού, λειτουργικού Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Πρόκειται για πολιτικές πρωτοβουλίες, στις οποίες δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα, και πιστεύω ότι με τη συγκρότησή της μπορούμε να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τη φύση και το δίκτυο Natura 2000, που αποτελούν πυλώνες για το ζητούμενο νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης στην πατρίδα μας» δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή τη συγκρότηση της επιτροπής.

zougla.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου