ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύτιμα μέταλλα: δεκάδες τόνοι σπαταλώνται ετησίως στην ΕΕ – Η ελληνική καινοτομία

πολύτιμα-μέταλλα-δεκάδες-τόνοι-σπατα-196101

Μία σημαντική καινοτομία στην αντικατάσταση πολύτιμων μετάλλων, παρουσίασαν Έλληνες ερευνητές , σε πρόσφατη ημερίδα που διοργανώθηκε με σκοπό την ενίσχυση δράσεων για τη διασφάλιση προμήθειας των πρώτων υλών στην Ευρώπη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγονται υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, παρόλο που χρησιμοποιούνται ευρέως στις ηλεκτρονικές συσκευές, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις “πράσινες” τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας.

Τα πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα, το παλλάδιο και το ρόδιο, εκτός από τις κλασικές τους εφαρμογές στην αργυροχρυσοχοΐα, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στους καταλύτες αυτοκινήτων, στα κυκλώματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στις φωτοβολταϊκές γεννήτριες.

Η μεγάλη χρήση τους υποδηλώνει την εξάρτηση των χωρών της ΕΕ από τα υλικά αυτά.

Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Η μία βρίσκεται στην ανακύκλωση των υλικών από τα προϊόντα τέλους ζωής και η δεύτερη είναι η αντικατάσταση των υλικών αυτών από άλλα που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ημερίδα που έλαβε χώρα πρόσφατα στο υπουργείο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου αποσκοπούσε ακριβώς στην ενίσχυση δράσεων σε σχέση με την διασφάλιση της προμήθειας των πρώτων υλών στην Ευρώπη και την τόνωση συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών φορέων και της βιομηχανίας.

Εκ μέρους της Ελλάδας, στην ημερίδα συμμετείχε η επιχείρηση Μονόλιθος ΕΠΕ. Ο διαχειριστής της επιχείρησης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Ιάκωβος Γιακουμής γνωστοποίησε πως η ελληνική ερευνητική ομάδα (Μονόλιθος ΕΠΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”) αναπτύσσει καινοτόμο καταλυτικό μετατροπέα αυτοκινήτων με μερική αντικατάσταση των πολυτίμων μετάλλων από νανοσωματίδια μετάλλων μετάπτωσης.

Επιπλέον, τόνισε πως ο κλάδος των καταλυτών αυτοκινήτων είναι καθοριστικής σημασίας καθώς καταναλώνει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής Πλατίνας, 80% της παγκόσμιας παραγωγής Παλλαδίου και 90% της παγκόσμιας παραγωγής Ροδίου.

Αντίστοιχα, οι απενεργοποιημένοι καταλύτες αυτοκινήτων περιέχουν 250 φορές μεγαλύτερη ποσότητα πολυτίμων μετάλλων από τα κοιτάσματα εξόρυξης, συμπλήρωσε ο Ι. Γιακουμής.

Τέλος, επεσήμανε ότι μόλις το 25% των πολυτίμων μετάλλων ανακυκλώνεται παγκοσμίως, ενώ τουλάχιστον 8 τόνοι “χάνονται» ετησίως από τα οχήματα τέλους ζωής που δεν ανακυκλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

econews.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου