Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια – 17 Σεπτεμβρίου 1963

πριν-60-χρόνια-17-σεπτεμβρίου-1963-993951

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 30 χρόνια

*Eις τρίωρον στάσιν εργασίας κατέρχονται σήμερον οι εργαζόμενοι Ματσάγγου και οι Κλωστοϋφαντουργοί

*Παρ’ ολίγον κυβερνητική κρίσις χθες εις τας Αθήνας, απετράπη όμως την τελευταίαν στιγμήν επεισόδιον

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου