Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 12 Μαρτίου 1963

πριν-60-χρόνια-12-μαρτίου-1963-922736

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Η προχθεσινή τελετή της καπνοβιομηχανίας δια την προικοδότησιν τεσσάρων εργατριών της- Τι έχει επιτευχθή μέχρι τούδε υπό της Σ.Ε.Κ.Ε.

*Αποθέματα 400 χιλιάδων κιλών τσίπουρου μένουν απώλητα εις την Δυτικήν Θεσσαλίαν- Εις απόγνωσιν οι αμπελουργοί

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου