Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 29 Ιανουαρίου 1963

πριν-60-χρόνια-29-ιανουαρίου-1963-908237

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Οικογένειαι εις Μούρεσι εκινδύνευσαν εξ ασφυξίας λόγω των πολλών χιόνων που εκάλυψαν τα οικίας- Θάνατοι ζώων εις Τσαγκαράδαν από έλλειψιν ζωοτροφών

*Αποκατεστάθη η συγκοινωνία με Λάρισαν και Αλμυρόν εις το κύκλωμα Πηλίου διηνοίγει το τμήμα μέχρι Αφήσου

*Αμετακίνητοι οι σκοποί του αγώνος της Ενώσεως Κέντρου, ποιοι οι τιθέμενοι όροι δια τη διενέργεια τιμίων εκλογών

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου