Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 22 Ιανουαρίου 1963

πριν-60-χρόνια-22-ιανουαρίου-1963-900142

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

  • Κατετέθη η πρότασις δια την αναθεώρησιν του Συντάγματος- Η θέσις εκτός νόμου πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων και η εκκαθάρισις της κρατικής μηχανής
  • Εντονοι διαμαρτυρίαι των συνεταιρισμών δια την μη ανέγερσιν ψυγείου εις Αλμυρόν
  • Ηπιας μορφής κρούσματα εν Ελλάδι. Προληπτικόν φάρμακον δεν υπάρχει ενώ εξαπλούται η ασιατική γρίπη- Συστάσεις δια την προφύλαξιν των καρδιοπαθών

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου