Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 26 Ιουνίου 1962

πριν-60-χρόνια-26-ιουνίου-1962-890196

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Ο Κρούστσεφ επέστρεψε χθες εις Μόσχαν, επιθυμεί ειρήνη με Ελλάδα και Τουρκία

*Τεράστιας εκτάσεως πυρκαγιά μαίνεται από ώρα εις ώραν

*Προσέλαβεν οξείαν πολιτικήν μορφήν το θέμα των καταγγελιών διά τη Δ. Ε. Η

*Απομακρύνεται ο άμαχος κινέζικος πληθυσμός εκ της παρακτίου ζώνης έναντι των νήσων Κεμοϋ

*Φονεύς των δύο αμερικανίδων μαθητριών είναι εις δεκαοκταετής πρώην πεζοναύτης

*Δύο νεκροί και επτά τραυματίαι λόγω συγκρούσεως αυτοκινήτων

*Εφόνευσε την αδελφή και τον μνηστήρα της

*Μερικαί κτυπηται ελλείψεις ει το νεκροταφείον Βόλου

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου