Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 8 Ιανουαρίου 1963

πριν-60-χρόνια-8-ιανουαρίου-1963-867498

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Oρίζεται ο Βόλος ως δεύτερη έδρα φορολογικού δικαστηρίου της Λαρίσης

*Ως σκάνδαλον μέγα χαρακτηρίζει η Ενωσις Κέντρου την σύμβασιν δια τον νέον διυλιστήριον πετρελαίου

*Σοβαρότατα επεισόδια ηπειλήθησαν χθες μεταξύ χωρικών εις την περιοχήν Βελεστίνου

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου