Πρίν 60 Χρόνια

15 Νοεμβρίου 1955

15-νοεμβρίου-1955-236232

-Εις 694 εκατομμύρια και 414 χιλιάδων δραχμών ανέρχονται αι παγωμέναι πιστώσεις-Οφείλονται από 123 βιομηχανίας και εμπορικάς επιχειρήσεις-Εντός των ημερών θα δημοσιευτούν τα ονόματα των οφειλετών-Ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Αποστολίδη

-Ανέλαβον να φονεύσουν υποψήφιον εργατικόν πρόεδρον αντί 21 λιρών-Κατ’ εντολήν αντιπάλου υποψηφίου-Μια καταπληκτική περίπτωσης

-Μέτρα προστασίας ζητούν οι πολεμισταί Ν. 751-Εντονος διαμαρτυρία των εφέδρων αξιωματικών

-Η ανέγερσις των 100 πρώτων εργατικών κατοικιών-Επίδομα εις ανέργους Παπαγεωργίου και Βούλγαρη-Θα ιδρυθή υπηρεσία μητρότητας εις το ΙΚΑ Βόλου

-Δεν πρόκειται να γίνη εξαγωγή μήλων Πηλίου-Αι πωλήσεις δια την εσωτερικήν κατανάλωσιν-Επανειλημμέναι προσπάθειαι για εξαγωγή μήλων εις Αίγυπτον απέτυχον

-Απέθανεν ο αρχιραββίνος Βόλου Μωυσής Πεσάχ-Κηδεύεται σήμερον

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου