Πρίν 60 Χρόνια

13 Δεκεμβρίου 1955

13-δεκεμβρίου-1955-193039

-Με βόμβας απαντούν οι Κύπριοι εις νέας έρευνας των Αγγλων – Εγένοντο αθρόες συλλήψεις πατριωτών εις ολόκληρον την νήσον – Υπάρχει έδαφος διά περαιτέρω συνεννοήσεις, τονίζει ο Μακάριος

-Κατετέθη εις την Βουλήν το νομοσχέδιον δια την κοινωνικήν ασφάλισην των αγροτών – Θα επιδιωχθή η ταχεία ψήφισής του

-Ευρίσκεται συμβιβαστική λύσις – Δι’ αύξησιν μισθών και ημερομησθίων – Θα ισχύση πιθανώς από 1ης Ιανουαρίου

-Αύριον αι αποφάσεις για τα ηυξημένα δάνεια – Συγκινητική προσφορά σεισμοπαθούς συμπολίτου – Προς οριστικήν μορφών το σχέδιον πόλεως

-Ανακατασκευή διά ασφάλτου οδών της πόλεως – Η εκτέλεσις των έργων επαρχιακής οδοποιιας

-Τεχνικοί του Οργανισμού Τουρισμού δια τα ζητήματα των ξενοδοχείων – Μετέβησαν εις Ζαγοράν και Πορταριάν

-Τα νυκτερινά Δημοτικά σχολεία του Συλλόγου «Προστασία παίδων» – Ποιόν έργον επετελέσθη το παρελθόν έτος

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου