Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια – 11 Φεβρουαρίου 1964

πριν-60-χρόνια-11-φεβρουαρίου-1964-1043824

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Διελύθη τη νύχτα η Βουλή- Εκλογαί την 16 Φεβρουαρίου, η χώρα εισήλθεν εις προεκλογικήν περίοδον, μέτρα για το αδιάβλητον λαμβάνει η κυβέρνησις

*Αι ΗΠΑ αναλαμβάνουν αγώνα εναντίον της πενίας, μειώνουν τας αμυντικάς δαπάνας από του νέου έτους

*Ενεκρίθη η μελέτη προς επέκτασιν του δικτύου υδρεύσεως εις την παραλίαν

*Εχουν αισθητώς βελτιωθεί αι σχέσεις μεταξύ μας Μεγ. Βρετανίας και Σοβ. Ρωσίας, καλύτερα και η διεθνής κατάστασις

*Κατεστάλη πραξικόπημα εις την Αλγερίαν, έκτακτα δικαστήρια λειτουργούν από χθες για 200 συλληφθέντες

*Καταδικάσθη ο συλλάβων… τον χωροφύλακα διαρρήκτης της Σκιάθου και ο σύνενοχός του

*Από τα 12 γίνονται γυναίκες οι Αμερικανίδες

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου