Πρίν 30 Χρόνια

Πριν 30 χρόνια – 10 Σεπτεμβρίου 1993

πριν-30-χρόνια-10-σεπτεμβρίου-1993-991448

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 30 χρόνια

*Hρθεη ώρα του λαού, πρόωρες εκλογές 10 Οκτωβρίου, μετά την ανεξαρτητοποίηση του Γ. Συμπιλίδη- Ετοιμα δηλώνουν τα κόμματα στη Μαγνησία

*Θύμα τροχαίου έπεσε ο βουλευτής της Μαγνησίας Π. Ζακολίκος

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου