ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΗ

πρωτη-758611

Πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, που συνδυάζεται και με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πρυτανικής αρχής.

Ο νέος πρύτανης του Π.Θ. Ζήσης Μαμούρης, που ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του από την 1η Σεπτεμβρίου, πρόκειται να ανακοινώσει στη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου τις αρμοδιότητες που θα έχει κάθε ένας από τους τέσσερις αντιπρυτάνεις που τον πλαισιώνουν, η κ. Ιωάννα Λαλιώτου και οι κ.κ. Χαρ. Μπιλλίνης, Γιάννης Θεοδωράκης και Στέφανος Παρασκευόπουλος.

Ε.Χ.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου