ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπλόκο της ΑΑΔΕ στους «εξαφανισμένους» εμπόρους και τις απώλειες ΦΠΑ

μπλόκο-της-ααδε-στους-εξαφανισμένου-824738

Νέο καθεστώς εποπτείας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές καθιερώνει η ΑΑΔΕ επιχειρώντας να βάλει φρένο στην κλοπή του ΦΠΑ από «εξαφανισμένους» εμπόρους.

Τα μέτρα αφορούν στα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, με σκοπό να επανεξαχθούν άμεσα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς σε αυτά, δεν βεβαιώνεται ο ΦΠΑ στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή, έχει ανοίξει παράθυρα φοροδιαφυγής με τις απώλειες για την Ελλάδα να υπολογίζονται σε 6,5 δισ. ευρώ, ετησίως. Η συνηθέστερη απάτη είναι η τύπου «καρουζέλ».

Τα αγαθά κάνουν ένα κύκλο μεταξύ διαφόρων εταιρειών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποια στιγμή «εξαφανίζεται» η εταιρεία η οποία όφειλε να αποδώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ.

Για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και απάτης με νέα εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθιερώνεται αυστηρό πλαίσιο εποπτείας το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει εγγυητικές επιστολές για το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ, αλλά και υποχρέωση επανεξαγωγής των αγαθών σε διάστημα πέντε ημερών, από την εισαγωγή τους στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, για να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία της θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας και ο αποκτών-πελάτης να είναι υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και διαθέτουν έγκυρα και εν ισχύ ΑΦΜ/VIES.
  • Να εκδίδεται τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση όπου ο εισαγωγέας εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε είναι και ο κύριος των εμπορευμάτων δεν απαιτείται τιμολόγιο και η δασμολογητέα αξία καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  • Να εκδίδεται τιμολόγιο από το οποίο προκύπτει η ενδοκοινοτική παράδοση των εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου εισαγωγέας και αποκτών σε άλλο Κράτος Μέλος είναι το ίδιο πρόσωπο.
  • Να προσκομίζεται έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), η οποία όμως υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρόνο.

Σύμφωνα με την απόφαση:

  • Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται και για τους εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος-Μέλος εισαγωγείς δηλ. ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων, με προθεσμία προσκόμισης στις τελωνειακές αρχές εντός 20 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους στις φορολογικές αρχές. Καταργείται το συμβόλαιο μεταφοράς εμπορευμάτων, ως δικαιολογητικού για τη χορήγηση της απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
  • Ορίζεται η έννοια της «άμεσης αποστολής» εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, νοείται η μεταφορά αυτών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παράδοσης υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος παραμονής των εμπορευμάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές.

newsbeast.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου